Thành phố Kamloops, BC, Canada

Thành phố Kamloops, BC, Canada

Giới thiệu | Các trường

350km đông bắc Vancouver, bay 44p, đi xe 3h30p

Các thành phố lân cận Kamloops