Thành phố Regina, Saskatchewan, Canada

Thành phố Regina, Saskatchewan, Canada

Giới thiệu | Các trường

Thủ phủ bang Saskachewan. 236.000 dân.

Năm 2014, Regina được tạp chí MoneySense xếp hạng là một trong 10 thành phố hàng đầu cảu Canada để sinh sống.

Các trường tại Regina

Luther College High School

Regina, Saskatchewan, Canada.

Private

34.860 CAD Học phí chưa có khóa ESL: 37,590

First Nations University of Canada

Regina, Saskatchewan, Canada.

Public

20.138 CAD

University of Regina

Regina, Saskatchewan, Canada.

Public

15.500 CAD

Các thành phố lân cận Regina