các Trường Trung học New Zealand (49)

Nelson College

Nelson College

Ngôi trường boarding công lập lâu đời nhất với chi phí rẻ tại New Zealand

Nelson, New Zealand

Public | Boarding | Boys

16.000 NZD

Green Bay High School

Green Bay High School

Green Bay, Auckland, New Zealand

Public | Dayschool | Coed

18.000 NZD

Takapuna Grammar School

Takapuna Grammar School

Auckland, Auckland, New Zealand

Public | Dayschool | Coed

16.250 NZD

One Tree Hill College

One Tree Hill College

Auckland, Auckland, New Zealand

Public | Dayschool | Coed

14.200 NZD

Saint Kentigern

Saint Kentigern

Auckland, Auckland, New Zealand

Private | Boarding | Coed

39.810 NZD

Kamo High school

Kamo High school

Ngôi trường công lập chất lượng tại thành phố biển Whangarei

Whangarei, Northland, New Zealand

Public | Dayschool | Coed

14.500 NZD

Westlake Girl's High School

Westlake Girl's High School

Ngôi trường hàng đầu với ưu đãi học bổng $3000 cho nữ sinh

Public | Dayschool | Girls

20.000 NZD

St. Peter's College

St. Peter's College

Auckland, Auckland, New Zealand

Private | Dayschool | Boys

18.000 NZD

St John's College

St John's College

Hamilton NZ, Waikato, New Zealand

Private | Dayschool | Boys

15.000 NZD

Auckland International College AIC

Auckland International College AIC

Auckland, Auckland, New Zealand

Private | Boarding | Coed

35.000 NZD

Waiuku College

Waiuku College

Auckland, Auckland, New Zealand

Public

14.500 NZD

King’s High School

King’s High School

Dunedin, Otago, New Zealand

Public | Dayschool | Boys

15.500 NZD

Elite Management School

Elite Management School

Pathways dẫn đến con đường thành công trong tương lai

Wellington NZ, Wellington, New Zealand

Private | Dayschool | Coed