các Trường Trung học New Zealand (49)

AVONDALE COLLEGE

AVONDALE COLLEGE

Auckland, Auckland, New Zealand

Public | Dayschool | Coed

Trường trung học Papanui

Trường trung học Papanui

Christchurch, Canterbury, New Zealand

Public | Dayschool | Coed

St Patrick’s College

St Patrick’s College

Wellington NZ, Wellington, New Zealand

Public | Dayschool | Boys

Elite Management School

Elite Management School

Pathways dẫn đến con đường thành công trong tương lai

Wellington NZ, Wellington, New Zealand

Private | Dayschool | Coed

Churchill Park School

Churchill Park School

Christchurch, Canterbury, New Zealand

Public | Dayschool | Coed

14.000 NZD

Ellesmere College

Ellesmere College

Ngôi trường cấp 3 thúc đẩy sự xuất sắc của cá nhân với học phí hợp lý

Public | Dayschool | Coed

14.000 NZD

One Tree Hill College

One Tree Hill College

Auckland, Auckland, New Zealand

Public | Dayschool | Coed

14.200 NZD

Garin College

Garin College

Private | Boarding | Coed

14.500 NZD

Kamo High school

Kamo High school

Ngôi trường công lập chất lượng tại thành phố biển Whangarei

Whangarei, Northland, New Zealand

Public | Dayschool | Coed

14.500 NZD

Waiuku College

Waiuku College

Auckland, Auckland, New Zealand

Public

14.500 NZD

Howich College

Howich College

Auckland, Auckland, New Zealand

Public | Dayschool | Coed

15.000 NZD

Sacred Heart Girl's College

Sacred Heart Girl's College

Hamilton NZ, Waikato, New Zealand

Private | Dayschool | Girls

15.000 NZD

Hutt Valley High School

Hutt Valley High School

Top trường công lập lâu đời với địa thế thuận lợi tại Wellington

Wellington NZ, Wellington, New Zealand

Public | Dayschool | Coed

15.000 NZD

Whanganui High School

Whanganui High School

Public | Dayschool | Coed

15.000 NZD

St John's College

St John's College

Hamilton NZ, Waikato, New Zealand

Private | Dayschool | Boys

15.000 NZD

St. Bede's College

St. Bede's College

Christchurch, Canterbury, New Zealand

Private | Boarding | Boys

15.300 NZD

Massey High School

Massey High School

Auckland, Auckland, New Zealand

Public | Dayschool | Coed

15.500 NZD (07/2024 – 07/2025)

Awatapu College

Awatapu College

Palmerston North, Manawatu-Wanganui, New Zealand

Public | Dayschool | Coed

15.500 NZD