các Trường Trung học New Zealand (49)

Botany Downs Secondary College

Botany Downs Secondary College

Auckland, Auckland, New Zealand

Public | Dayschool | Coed

19.000 NZD

St Patrick's College

St Patrick's College

Private | Dayschool | Boys

16.000 NZD

Newlands College

Newlands College

Public | Dayschool | Coed

16.000 NZD

Riccarton High School

Riccarton High School

Christchurch, Canterbury, New Zealand

Private | Dayschool | Coed

16.000 NZD 2024-2025

Marist College

Marist College

Auckland, Auckland, New Zealand

Public | Dayschool | Girls

17.800 NZD 2024-2025

AVONDALE COLLEGE

AVONDALE COLLEGE

Auckland, Auckland, New Zealand

Public | Dayschool | Coed

Trường trung học Papanui

Trường trung học Papanui

Christchurch, Canterbury, New Zealand

Public | Dayschool | Coed

ST PATRICK'S COLLEGE SILVERSTREAM

ST PATRICK'S COLLEGE SILVERSTREAM

Wellington NZ, Wellington, New Zealand

Private | Boarding | Boys

19.350 NZD Cập nhật năm học 2024 -2025

Cambridge High School

Cambridge High School

Public | Dayschool | Coed

16.000 NZD 07/2024 – 07/2025

Massey High School

Massey High School

Auckland, Auckland, New Zealand

Public | Dayschool | Coed

15.500 NZD (07/2024 – 07/2025)

Awatapu College

Awatapu College

Palmerston North, Manawatu-Wanganui, New Zealand

Public | Dayschool | Coed

15.500 NZD

Palmerston North Girls' High School

Palmerston North Girls' High School

Palmerston North, Manawatu-Wanganui, New Zealand

Public | Boarding | Girls

16.125 NZD

Pakuranga College

Pakuranga College

Chương trình Trung học phổ thông được Chính phủ New Zealand hỗ trợ học bổng hấp dẫn

Auckland, Auckland, New Zealand

| Dayschool | Coed

17.500 NZD

St Patrick’s College

St Patrick’s College

Wellington NZ, Wellington, New Zealand

Public | Dayschool | Boys

St. Margaret's College

St. Margaret's College

Christchurch, Canterbury, New Zealand

Private | Boarding | Girls

52.545 NZD Chi phí Boarding

St. Bede's College

St. Bede's College

Christchurch, Canterbury, New Zealand

Private | Boarding | Boys

15.300 NZD

Taylors College Auckland

Taylors College Auckland

Auckland, Auckland, New Zealand

Private | Boarding | Coed

27.800 NZD

St. Peter's School, Cambidge

St. Peter's School, Cambidge

Cambridge (NZ), North Island, New Zealand

Private | Dayschool | Coed

40.000 NZD