các Trường Trung học Canada (120)

St John's Academy

St John's Academy

Vancouver, BC, Canada.

Abbotsford School District

Abbotsford School District

Abbotsford, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

14.500 CAD

Alberni District Secondary School

Alberni District Secondary School

Port Alberni, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

23.995 CAD Bao gồm học phí, ăn ở, bảo hiểm

Amberson High School

Amberson High School

Toronto, Ontario, Canada

Private | Dayschool | Coed

19.800 CAD

Appleby College

Appleby College

Oakville, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

75.770 CAD Đã gồm chi phí Boarding

Balmoral Hall School

Balmoral Hall School

Winnipeg, Manitoba, Canada

Private | Boarding

59.800 CAD

Battle River School Division

Battle River School Division

Public | Dayschool | Coed

10.650 CAD

BICC Birmingham International Collegiate of Canada

BICC Birmingham International Collegiate of Canada

Toronto, Ontario, Canada

Private | Dayschool | Coed

17.600 CAD học phí 8 tín chỉ

Bishop’s College

Bishop’s College

Sherbrooke, Quebec, Canada

Private | Boarding | Coed

66.500 CAD Đã gồm chi phí Boarding

Bodwell High School

Bodwell High School

Vancouver, BC, Canada

Private | Boarding | Coed

44.975 CAD Đã bao gồm phí ký túc xá, IT, bảo hiểm sức khỏe,...

Braemar College

Braemar College

Trường trung tâm Toronto

Toronto, Ontario, Canada

Private | Dayschool | Coed

18.600 CAD

Branksome Hall

Branksome Hall

Toronto, Ontario, Canada

Private | Boarding | Girls

64.305 CAD Đã gồm chi phí Boarding

Bronte College

Bronte College

Mississauga, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

24.600 CAD Học phí IB 25,500

Brookes Shawnigan Lake (tên cũ Dwight School)

Brookes Shawnigan Lake (tên cũ Dwight School)

Shawnigan Lake, BC, Canada

Private | Boarding | Coed

52.550 CAD Đã bao gồm chi phí ăn ở Boarding

Burnaby School District

Burnaby School District

Burnaby, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

15.250 CAD

Calgary Board of Education - CBE

Calgary Board of Education - CBE

Calgary, Alberta, Canada

Public | Dayschool | Coed

12.500 CAD

Calgary Catholic School District

Calgary Catholic School District

Calgary, Alberta, Canada

Public | Dayschool | Coed

12.000 CAD

Central Quebec School Board (CQSB)

Central Quebec School Board (CQSB)

Quebec city, Quebec, Canada

Public | Dayschool

27.300 CAD

Centre Wellington High School - Upper Grand School Board District

Centre Wellington High School - Upper Grand School Board District

Guelph, Ontario, Canada

Public | Dayschool | Coed

26.495 CAD Đã bao gồm học phí và chi phí Homestay

UIS - Urban International School

UIS - Urban International School

Toronto, Ontario, Canada.