các Trường Trung học Canada (120)

St John's Academy

St John's Academy

Vancouver, BC, Canada.

Toronto Academy of EMC

Toronto Academy of EMC

Toronto, Ontario, Canada

Public | Boarding

149.500 CAD

Appleby College

Appleby College

Oakville, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

75.770 CAD Đã gồm chi phí Boarding

St. Michaels University School (SMUS)

St. Michaels University School (SMUS)

Victoria, BC, Canada

Private | Boarding

75.360 CAD Học phí cho học sinh nội trú kết hợp học tiếng Anh (lớp 11-12): 80.360 CAD/(lớp 9-10): 86.360 CAD

Glenlyon Norfolk School

Glenlyon Norfolk School

Victoria, BC, Canada

Private | Boarding | Coed

73.000 CAD Đã bao gồm chi phí Boarding

St. George's School

St. George's School

Vancouver, BC, Canada

Private | Boarding | Boys

71.490 CAD Học phí cho học sinh bán trú: 38,040 CAD

Trinity College School

Trinity College School

Port Hope, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

68.500 CAD Đã gồm chi phí Boarding

Ridley College

Ridley College

St. Catharines, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

68.250 CAD Đã gồm chi phí Boarding

Lakefield College School

Lakefield College School

Peterborough, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

67.000 CAD Đã bao gồm chi phí boarding

Bishop’s College

Bishop’s College

Sherbrooke, Quebec, Canada

Private | Boarding | Coed

66.500 CAD Đã gồm chi phí Boarding

Stanstead College

Stanstead College

Standstead, Quebec, Canada

Private | Boarding | Coed

65.900 CAD Đã bao gồm chi phí ăn ở Boarding

Branksome Hall

Branksome Hall

Toronto, Ontario, Canada

Private | Boarding | Girls

64.305 CAD Đã gồm chi phí Boarding

The Bishop Strachan School

The Bishop Strachan School

Toronto, Ontario, Canada

Private | Boarding | Girls

62.250 CAD

Havergal College

Havergal College

Trường siêu cao cấp cho học sinh nữ

Toronto, Ontario, Canada

Private | Boarding | Girls

61.900 CAD Học phí nội trú 2019

Upper Canada College

Upper Canada College

Toronto, Ontario, Canada

Private | Boarding | Boys

61.560 CAD Đã gồm chi phí Boarding

Balmoral Hall School

Balmoral Hall School

Winnipeg, Manitoba, Canada

Private | Boarding

59.800 CAD

St. Margaret's School

St. Margaret's School

Victoria, BC, Canada

Private | Boarding | Girls

58.300 CAD Đã gồm chi phí Boarding

Robert Land Academy

Robert Land Academy

Welland, Ontario, Canada

Private | Boarding | Boys

53.965 CAD Đã gồm chi phí Boarding

Brookes Shawnigan Lake (tên cũ Dwight School)

Brookes Shawnigan Lake (tên cũ Dwight School)

Shawnigan Lake, BC, Canada

Private | Boarding | Coed

52.550 CAD Đã bao gồm chi phí ăn ở Boarding

UIS - Urban International School

UIS - Urban International School

Toronto, Ontario, Canada.