Ngành Kế toán tại Úc (Accounting)

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG KAPLAN BUSINESS SCHOOL AUSTRALIA :

-  Cơ hội săn học bổng tại các trường Regional

- Là 1 trong 100 trường có triển vọng nghề nghiệp tốt nhất năm 2015. 
- Là đối tác với các tổ chức : Cancer Council, NOvotel, Simeoni, DTS Group, Accor Groups, ANZ, The Steve Jaggi Company, King Creative Media, Chartered Accounting, Future Network Accountants... Mang đến cho sinh viên cơ hội thực tập.

HỌC PHÍ BẬC CỬ NHÂN :

AUD 17.000- 20.000/ năm

HỌC PHÍ BẬC THẠC SĨ :

AUD 20.000-22.000/năm

CÁC KHÓA CỬ NHÂN - DỰ BỊ ĐẠI HỌC

- Diploma of Business

- Bachelor of Business

- Bachelor of Businesss ( kế toán)

- Bachelor of Business ( Quản trị nhà hàng- khách sạn/ Du lịch)

- Bachelor of Business ( Marketing)

- Bachelor of Business ( Chuyên ngành quản trị )

CÁC KHÓA THẠC SĨ - SAU ĐẠI HỌC :

- Graduate Certificate in Business Administration

- Graduate Diploma of Business Administration

- Master of Business Administration

- Graduate Certificate in Accounting

- Master of Professional Accounting

- Master of Accounting

DANH SÁCH VIỆC LÀM GIÚP SINH VIÊN CÓ THỂ ĐƯỢC ƯU TIÊN XÉT VISA 189,190 ĐỂ Ở LẠI LÀM VIỆC 3 NĂM SAU KHI TỐT NGHIỆP :

- Management accountant

- Taxation accountant

- External auditor

- Accountant

- Internal auditor

- Economist

- Land economist

- Valuer

- Management consultant 

Các trường nổi bật về nhóm ngành Tài chính - Kế toán tại Australia

(Accounting and Finance)