University of Otago Global Scholarships

University of Otago Global Scholarships

University of Otago
University of Otago

University of Otago

Dunedin, Otago, New Zealand

Trường Đại học Otago (University of Otago) là trường Đại học được thành lập đầu tiên của New Zealand. Trường được biết đến là viện nghiên cứu hàng đầu tại New Zealand, một trong những viện nghiên cứu hàng đầu thế giới. Trường đào tạo rất nhiều chương trình đại học và sau đại học khác nhau được quốc tế công nhận.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Otago
Tên chương trình học bổng University of Otago Global Scholarships
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 15000NZD học phí năm đầu

$15,000NZD học phí năm đầu tiên

Số lượng Không giới hạn

Thông tin chi tiết

Áp dụng cho sinh viên đăng ký chương trình Cử nhân tại trường, đến từ các quốc gia sau: Trung Quốc (Trung Quốc đại lục, Macao, Hồng Kông), Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam.

Học bổng khác của trường

University of Otago Cấp học Điều kiện University of Otago

University of Otago International Master Research Scholarship

Giá trị: $18.204 NZD

Thạc sĩ

New Zealand Based International Students - University of Otago Undergraduate Entrance Scholarships

Giá trị: từ NZD $10,000 up to ~NZD $35,000

Cử nhân

University of Otago Pathway Scholarships

Giá trị: $5,000 NZD

Dự bị đại học

University of Otago Vice Chancellor’s International Postgraduate Scholarship

Giá trị: $10,000NZD

Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA > 7,5

University of Otago International Academic Excellence Scholarships

Giá trị: $35,000NZD

Cử nhân

GPA > 8.0 hoặc A-

Học bổng bạn có thể quan tâm tại New Zealand

University of Otago Cấp học Điều kiện University of Otago

University of Otago International Academic Excellence Scholarships

Giá trị: $35,000NZD

Cử nhân

GPA > 8.0 hoặc A-

University of Otago Pathway Scholarships

Giá trị: $5,000 NZD

Dự bị đại học

New Zealand Based International Students - University of Otago Undergraduate Entrance Scholarships

Giá trị: từ NZD $10,000 up to ~NZD $35,000

Cử nhân

The University of Waikato Cấp học Điều kiện The University of Waikato

Progression Scholarship

Giá trị: 5,000 NZD

Cử nhân

UC International College Cấp học Điều kiện UC International College

Gift Voucher

Giá trị: $200

Cao đẳng

Học bổng khác trên thế giới

Torrens University Australia, Australia Cấp học Điều kiện Torrens University Australia, Australia

Laureate Australia Business Merit Scholarship

Giá trị: 25%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Regent’s University London, UK Cấp học Điều kiện Regent’s University London, UK

Robert McKee International Screenwriting Scholarship

Giá trị: 7000

Cử nhân

University of Glasgow, UK Cấp học Điều kiện University of Glasgow, UK

University international leadership scholarship

Giá trị: £10,000

Thạc sĩ

HAN University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện HAN University of Applied Sciences, Netherlands

Orange Tulip Scholarship

Giá trị: €12.000

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS từ 6.5, TOEFL iBT từ 90 hoặc chứng chỉ CAE/ CPE

J. Addision., Canada Cấp học Điều kiện J. Addision., Canada

Học bổng Language Proficiency Scholarship

Giá trị: 1,500 CAD

Trung học

Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên