các Trường Đại học Mỹ (125)

Quinnipiac University

Quinnipiac University

Hamden, Connecticut, USA

Private

Rollins College

Rollins College

Winter Park, Florida, USA

Private

51.700 USD Chi phí năm học 2019-2020

Lynn University

Lynn University

Boca Raton, Florida, USA

Public

36.680 USD

Hofstra University

Hofstra University

Long Island, New York, USA

47.510 USD

Drew University

Drew University

Madison, New Jersey, USA

40.685 USD Chi phí ước tính cho 2 kỳ học tập

American University

American University

Washington, Washington D.C., USA

Private

49.070 USD

University of La Verne

University of La Verne

La Verne, California, USA

Private

44.500 USD

University of Colorado Denver

University of Colorado Denver

Denver, Colorado, USA

Public

26.047 USD Chi phí năm học 2019-2020

Texas A&M University

Texas A&M University

College Station, Texas, USA

Public

54.116 USD Chi phí năm học 2019-2020

University of San Francisco

University of San Francisco

San Francisco, California, USA

Public

49.740 USD Chi phí năm học 2019-2020

University of Washington

University of Washington

Seattle, Washington, USA

Public

38.166 USD Chi phí năm học 2019-2020

Central Washington University

Central Washington University

Ellensburg, Washington, USA

Public

22.738 USD Chi phí năm học 2019-2020

Juniata College

Juniata College

Huntingdon, Pennsylvania, USA

Private

44.770 USD

Virginia International University

Virginia International University

Fairfax, Virginia, USA

Private

50.640 USD Học phí cho 4 năm

Centura College

Centura College

Chesapeake, Virginia, USA

Private

51.840 USD Tùy vào từng ngành

Florida International University

Florida International University

Miami, Florida, USA

Public

36.264 USD Chi phí năm học 2019-2020

Worcester Polytechnic Institute (WPI)

Worcester Polytechnic Institute (WPI)

Worcester, Massachusetts , USA

Private

51.604 USD

Trine University

Trine University

Angola, Indiana, USA

Private