các Trường Đại học New Zealand (8)

University of Otago

University of Otago

Trường đại học có lịch sử lâu đời nhất quốc gia

Dunedin, Otago, New Zealand

Public

Victoria University of Wellington

Victoria University of Wellington

Wellington NZ, Wellington, New Zealand

Public

The University of Canterbury

The University of Canterbury

Christchurch, Canterbury, New Zealand

Public

Lincoln University

Lincoln University

Christchurch, Canterbury, New Zealand

Public

Massey University

Massey University

Wellington NZ, Wellington, New Zealand

Public

Auckland University of Technology

Auckland University of Technology

Auckland, Auckland, New Zealand

Public

The University of Auckland

The University of Auckland

Ngôi trường danh tiếng lâu đời nhất New Zealand

Auckland, Auckland, New Zealand

Public

28.890 NZD

The University of Waikato

The University of Waikato

Hamilton NZ, Waikato, New Zealand

Public

35.700 NZD