các Trường Trung học Canada (120)

St John's Academy

St John's Academy

Vancouver, BC, Canada.

New Brunswick International Student Program (NBISP)

New Brunswick International Student Program (NBISP)

Fredericton, New Brunswick, Canada

Public | Dayschool | Coed

10.000 CAD

Braemar College

Braemar College

Trường trung tâm Toronto

Toronto, Ontario, Canada

Private | Dayschool | Coed

18.600 CAD

Bronte College

Bronte College

Mississauga, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

24.600 CAD Học phí IB 25,500

William Academy

William Academy

Ngôi trường tư thục chất lượng hàng đầu Canada

Scarborough, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

37.300 CAD Bao gồm học phí và boarding

Thames Valley District School Board (TVDSB)

Thames Valley District School Board (TVDSB)

London CA, Ontario, Canada

Public | Dayschool | Coed

14.700 CAD

BICC Birmingham International Collegiate of Canada

BICC Birmingham International Collegiate of Canada

Toronto, Ontario, Canada

Private | Dayschool | Coed

17.600 CAD học phí 8 tín chỉ

CEPEO - Ottawa (Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario)

CEPEO - Ottawa (Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario)

Ottawa, Ontario, Canada

Public | Dayschool | Coed

Collegiate of Winnipeg (High school)

Collegiate of Winnipeg (High school)

Winnipeg, Manitoba, Canada

Private | Dayschool | Coed

15.300 CAD

Surrey Board of Education District School no.36

Surrey Board of Education District School no.36

Surrey CA, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

15.700 CAD

New Westminster School District No. 40

New Westminster School District No. 40

New Wesminster, BC, Canada

Public | Dayschool

14.000 CAD

UIS - Urban International School

UIS - Urban International School

Toronto, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

17.600 CAD

NSISP - Nova Scotia International Student Program

NSISP - Nova Scotia International Student Program

Halifax, Nova Scotia, Canada

Public | Dayschool

9.000 CAD

TIA - Toronto International Academy

TIA - Toronto International Academy

Mississauga, Ontario, Canada

Private | Dayschool | Coed

18.800 CAD khóa học bổ sung $2,350/khóa

Willowdale High School

Willowdale High School

Toronto, Ontario, Canada

Private | Dayschool | Coed

15.600 CAD

Hamilton-Wentworth District School Board.

Hamilton-Wentworth District School Board.

Hamilton CA, Ontario, Canada

Public | Dayschool | Coed

14.500 CAD

Bodwell High School

Bodwell High School

Vancouver, BC, Canada

Private | Boarding | Coed

44.975 CAD Đã bao gồm phí ký túc xá, IT, bảo hiểm sức khỏe,...

High School at Vancouver Island University (VIU High School)

High School at Vancouver Island University (VIU High School)

Nanaimo, BC, Canada

Private | Boarding | Coed

17.000 CAD

St. George Academy Toronto High School

St. George Academy Toronto High School

Toronto, Ontario, Canada

Private | Coed

19.200 CAD Cập nhật năm học 2023

UIS - Urban International School

UIS - Urban International School

Toronto, Ontario, Canada.