các Trường Trung học Canada (120)

St John's Academy

St John's Academy

Vancouver, BC, Canada.

English Montreal School Board (EMSB)

English Montreal School Board (EMSB)

Montreal, Quebec, Canada

Public | Dayschool

13.000 CAD

Ottawa - Calerton District School Board

Ottawa - Calerton District School Board

Ottawa, Ontario, Canada

Public | Dayschool | Coed

14.100 CAD

London International Academy

London International Academy

London CA, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

30.000 CAD

Stanstead College

Stanstead College

Standstead, Quebec, Canada

Private | Boarding | Coed

65.900 CAD Đã bao gồm chi phí ăn ở Boarding

Séminaire Marie-Reine-Du-Clergé - SMRC

Séminaire Marie-Reine-Du-Clergé - SMRC

Montreal, Quebec, Canada

Private | Boarding | Coed

28.570 CAD Đã bao gồm chi phí ăn ở boarding

Riverside School Board

Riverside School Board

Longueuil, Quebec, Canada

Public | Dayschool | Coed

13.000 CAD

UMC - Upper Madison College

UMC - Upper Madison College

Toronto, Ontario, Canada

Private | Coed

17.000 CAD 17.000 (grade 9-12)/ 15.500 (grade 7-8)

Hudson College

Hudson College

Toronto, Ontario, Canada

Private

15.600 CAD

J. Addison School

J. Addison School

Markham, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

21.800 CAD Cho 10 môn học

North Vancouver School District No.44

North Vancouver School District No.44

North Vancouver, BC, Canada

Public | Dayschool

West Vancouver School District

West Vancouver School District

West Vancouver, BC, Canada

Public | Dayschool

15.400 CAD

Havergal College

Havergal College

Trường siêu cao cấp cho học sinh nữ

Toronto, Ontario, Canada

Private | Boarding | Girls

61.900 CAD Học phí nội trú 2019

Richmond School District (SD38)

Richmond School District (SD38)

Richmond, BC, Canada

Public | Dayschool

28.100 CAD Bao gồm chi phí ăn ở

Coquitlam School District No.43

Coquitlam School District No.43

Conquitlam, BC, Canada

Public | Dayschool

12.000 CAD

Maple Ridge – Pitt Meadows - School board District No. 42

Maple Ridge – Pitt Meadows - School board District No. 42

Maple Ridge, BC, Canada

Public | Dayschool

Sea to Sky School District #48

Sea to Sky School District #48

Squamish, BC, Canada

Public | Dayschool

13.000 CAD Chưa bao gồm phí Homestay

St. Michaels University School (SMUS)

St. Michaels University School (SMUS)

Victoria, BC, Canada

Private | Boarding

75.360 CAD Học phí cho học sinh nội trú kết hợp học tiếng Anh (lớp 11-12): 80.360 CAD/(lớp 9-10): 86.360 CAD

Glenlyon Norfolk School

Glenlyon Norfolk School

Victoria, BC, Canada

Private | Boarding | Coed

73.000 CAD Đã bao gồm chi phí Boarding

UIS - Urban International School

UIS - Urban International School

Toronto, Ontario, Canada.