các Trường Trung học Canada (120)

St John's Academy

St John's Academy

Vancouver, BC, Canada.

Edmonton Public School

Edmonton Public School

Edmonton, Alberta, Canada

Public | Dayschool | Coed

12.500 CAD

Red Deer Catholic School District

Red Deer Catholic School District

Red Deer, Alberta, Canada

Public | Dayschool | Coed

11.100 CAD

Luther College High School

Luther College High School

Regina, Saskatchewan, Canada

Private | Boarding

45.180 CAD Bao gồm phí boarding. Học phí chưa có khóa ESL: 37,590

Vancouver Formosa Academy

Vancouver Formosa Academy

Vancouver, BC, Canada

Private | Dayschool | Coed

12.400 CAD

Golden Hills School Division No.75.

Golden Hills School Division No.75.

Strathmore, Alberta, Canada

Public | Boarding | Coed

10.900 CAD

Calgary Catholic School District

Calgary Catholic School District

Calgary, Alberta, Canada

Public | Dayschool | Coed

12.000 CAD

Durham School Board District

Durham School Board District

Hội đồng Trường học Quận Durham cam kết tạo ra môi trường học tập an toàn, chào đón, tôn trọng, công bằng, dễ tiếp cận, hòa nhập và không có...

Oshawa, Ontario, Canada

Public | Dayschool | Coed

16.500 CAD

Kingsway Academy

Kingsway Academy

London CA, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

21.900 CAD Tùy vào ngành học mà học phí sẽ khác nhau

Saanich International Student  School District No. 63

Saanich International Student School District No. 63

North Saanich, BC, Canada

Public

14.750 CAD

Royal Crown Academic School

Royal Crown Academic School

Toronto, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

19.200 CAD

St John's Academy

St John's Academy

Vancouver, BC, Canada

Private

8.000 CAD mỗi học kì

Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Vancouver, BC, Canada

Private | Dayschool | Coed

20.000 CAD

Peel District School Board

Peel District School Board

Mississauga, Ontario, Canada

Public | Dayschool | Coed

15.300 CAD Đã bao gồm $500 phí đăng ký

Greater Saskatoon Catholic Schools

Greater Saskatoon Catholic Schools

Saskatoon, Saskatchewan, Canada

Public | Dayschool | Coed

12.900 CAD

The Greater Victoria School District No. 61

The Greater Victoria School District No. 61

Victoria, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

15.000 CAD Chưa bao gồm chi phí ăn ở

School District No. 73 (Kamloops/ Thompsons)

School District No. 73 (Kamloops/ Thompsons)

Kamloops, BC, Canada

Public

13.000 CAD

Langley School District No. 35.

Langley School District No. 35.

Langley, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

15.500 CAD

Brookes Shawnigan Lake (tên cũ Dwight School)

Brookes Shawnigan Lake (tên cũ Dwight School)

Shawnigan Lake, BC, Canada

Private | Boarding | Coed

52.550 CAD Đã bao gồm chi phí ăn ở Boarding

UIS - Urban International School

UIS - Urban International School

Toronto, Ontario, Canada.