Học bổng du học Canada

Học bổng du học Canada bậc Trung học

Luther College High School Cấp học Điều kiện Luther College High School

Dome Scholarship

Giá trị: 1000

Entrace Scholarship

Giá trị: 1000

Royal Crown Academic School Cấp học Điều kiện Royal Crown Academic School

ROYAL CROWN ACADEMIC HIGH SCHOOL

Giá trị: Lên tới 30%

Toronto Central Academy Cấp học Điều kiện Toronto Central Academy

Học bổng

Giá trị: Lên đến $6.800

BICC Birmingham International Collegiate of Canada Cấp học Điều kiện BICC Birmingham International Collegiate of Canada

Học bổng học thuật bậc Trung học 2022

Giá trị: 1.700 CAD

GPA Từ 8.0 - Tiếng Anh Phỏng vấn trực tiếp thay cho điểm IELTS

Học sinh lớp 9 – 12