Học bổng du học Canada bậc Trung học

Newton International College Cấp học Điều kiện Newton International College

Renewable Scholarship

Giá trị: Nhiều mức đa dạng tùy vào GPA

Trung học

GPA > 8.5

Academic Excellence Scholarship

Giá trị: Up to 100% học phí

Trung học

GPA > 8.5

Entrance Scholarship

Giá trị: 4000 CAD

Trung học

Braemar College Cấp học Điều kiện Braemar College

HỌC BỔNG TRUNG HỌC

Giá trị: $4,200 CAD

TIA - Toronto International Academy Cấp học Điều kiện TIA - Toronto International Academy

Graduate Scholarship

Giá trị: 1,000 - 50,000 CAD

Sau tốt nghiệp lớp 12 có điểm cao và học lực giỏi, xuất sắc

Ottawa Catholic School Board Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board

OCSB International Student Program Award For Creativity

Giá trị: $ 600

OCSB International Student Program Award For Collaboration

Giá trị: $ 600

OCSB International Student Program Award For Communication

Giá trị: $ 600

OCSB International Student Program Award For Character

Giá trị: $ 600

OCSB International Student Program Award For Citizenship

Giá trị: $600

Toronto Academy of EMC Cấp học Điều kiện Toronto Academy of EMC

Học bổng bạc EMC

Giá trị: $1000 CAD - $4000 CAD

GPA >= 80%

Học bổng vàng EMC

Giá trị:

GPA > 80% - Tiếng Anh IELTS >= 5.5

Luther College High School Cấp học Điều kiện Luther College High School

Dome Scholarship

Giá trị: 1000

Entrace Scholarship

Giá trị: 1000

Royal Crown Academic School Cấp học Điều kiện Royal Crown Academic School

ROYAL CROWN ACADEMIC HIGH SCHOOL

Giá trị: Lên tới 30%

Toronto Central Academy Cấp học Điều kiện Toronto Central Academy

Học bổng

Giá trị: Lên đến $6.800

Trung học

BICC Birmingham International Collegiate of Canada Cấp học Điều kiện BICC Birmingham International Collegiate of Canada

Học bổng học thuật bậc Trung học 2022

Giá trị: 1.700 CAD

Trung học

GPA Từ 8.0 - Tiếng Anh Phỏng vấn trực tiếp thay cho điểm IELTS

Học sinh lớp 9 – 12

Học bổng học thuật bậc Trung học 2022

Giá trị: 3.500 CAD

Trung học

GPA Từ 8.0 - Tiếng Anh Phỏng vấn trực tiếp thay cho điểm IELTS

Học sinh lớp 9 – 12

Học bổng học thuật bậc Trung học 2022

Giá trị: 5.000 CAD

Trung học

GPA Từ 8.0 - Tiếng Anh Phỏng vấn trực tiếp thay cho điểm IELTS

Học sinh lớp 9 – 12

Học bổng học thuật bậc Trung học 2022

Giá trị: 8.000 CAD

Trung học

GPA Từ 8.0 - Tiếng Anh Phỏng vấn trực tiếp thay cho điểm IELTS

Học sinh lớp 9 – 12