các Trường Trung học Anh (65)

Norwich School Sixth Form

Norwich School Sixth Form

Norwich, England, UK

Private | Boarding | Coed

21.780 GBP

Cardiff Sixth Form College

Cardiff Sixth Form College

#1 Boarding School UK

Cardiff, Wales, UK

Private | Boarding | Coed

18.600 GBP

Worthing College

Worthing College

Worthing, England, UK

Public | Dayschool | Coed

18.250 GBP

Gower College Swansea

Gower College Swansea

Swansea, Wales, UK

Public | Dayschool

18.000 GBP Đã bao gồm chi phí ăn ở

Cardiff & Vale College

Cardiff & Vale College

Cardiff, Wales, UK

Public | Dayschool | Coed

17.500 GBP

Warwickshire College Group

Warwickshire College Group

Warwick, England, UK

Private | Boarding | Coed

16.850 GBP

Highbury College

Highbury College

Postmouth, England, UK

Public | Dayschool | Coed

16.500 GBP

Portsmouth College

Portsmouth College

Postmouth, England, UK

Public | Dayschool | Coed

16.500 GBP

Bexhill College

Bexhill College

Bexhill, England, UK

Public | Boarding | Coed

16.000 GBP Chi phí bao gồm học phí và phí ăn ở ký túc xá

WE Bridge Academy

WE Bridge Academy

Cardiff, Wales, UK

Private | Dayschool | Coed

14.500 GBP

St Brendan’s College

St Brendan’s College

Public | Dayschool

13.500 GBP

Earlscliffe College

Earlscliffe College

Có tới 06 chương trình học thuật đa dạng cho sinh viên quốc tế

Folkestone, England, UK

Private | Boarding | Coed

11.975 GBP

St. Christopher School

St. Christopher School

Letchworth Garden City, England, UK

Private | Boarding | Coed

10.920 GBP

St Edmund’s College & Prep School

St Edmund’s College & Prep School

Ware, England, UK

Private | Boarding | Coed

10.820 GBP

Wellington School

Wellington School

Wellington UK, England, UK

Private | Boarding | Coed

10.805 GBP

New Hall School

New Hall School

Chelmsford, England, UK

Public | Boarding | Coed

10.605 GBP

King Edward VI College

King Edward VI College

Stourbridge, England, UK

Public | Boarding | Coed

10.500 GBP

Brockenhurst College

Brockenhurst College

Brockenhurst, England, UK

Private | Dayschool | Coed

10.000 GBP