các Trường Trung học Anh (65)

Stamford Endowed School

Stamford Endowed School

Stamford, England, UK

Private | Boarding | Coed

30.185 GBP

INTERNATIONAL SCHOOL OF CREATIVE ARTS (ISCA)

INTERNATIONAL SCHOOL OF CREATIVE ARTS (ISCA)

Buckingham, England, UK

Private | Boarding | Coed

29.560 GBP Chưa bao gồm phí Boarding

NatMatSci - The National Mathematics and Science College

NatMatSci - The National Mathematics and Science College

Trường chuyên Quốc gia Toán và Khoa học NatMaSci

Coventry, England, UK

Private | Boarding | Coed

29.500 GBP

Ashbourne College

Ashbourne College

London, England, UK

Private | Dayschool | Coed

29.250 GBP

Abbey College in Malvern

Abbey College in Malvern

Worcester, England, UK

Private | Boarding

29.000 GBP Đã bao gồm phí Boarding

Lime House School

Lime House School

Dalston, England, UK

Private | Boarding | Coed

29.000 GBP

St. Michael’s School

St. Michael’s School

Bryn, Wales, UK

Private | Boarding | Coed

29.000 GBP

King’s College Saint Michaels

King’s College Saint Michaels

Tenbury Wells, England, UK

Private | Boarding | Coed

27.990 GBP

Bellerbys College

Bellerbys College

Brighton, England, UK

Private | Boarding | Coed

27.501 GBP Phí chưa bao gồm homestay/residence

Kings College - Kings Education

Kings College - Kings Education

London, England, UK

Private | Boarding | Coed

27.180 GBP

d’Overbroeck’s College

d’Overbroeck’s College

Top 10 trường tư thục nội trú đào tạo A-level với học bổng lên tới £6000

Oxford, England, UK

Private | Boarding | Coed

25.285 GBP Chưa bao gồm phí boarding hoặc homestay

St. Andrew’s College Cambridge

St. Andrew’s College Cambridge

Cambridge, England, UK

Private | Boarding | Coed

24.759 GBP

Oxford Sixth Form College

Oxford Sixth Form College

Oxford, England, UK

Private | Boarding | Coed

24.450 GBP

Oxford Sixth Form College

Oxford Sixth Form College

Oxford, England, UK

Private

24.450 GBP

Abbey DLD College

Abbey DLD College

Cambridge, England, UK

Private

24.000 GBP

Oxford International College (OIC)

Oxford International College (OIC)

Oxford, England, UK

Private | Boarding | Coed

23.500 GBP

Nottingham College

Nottingham College

Nottingham, England, UK

22.500 GBP

Collingham GCSE & Sixth Form College

Collingham GCSE & Sixth Form College

London, England, UK

Private | Boarding | Coed

22.410 GBP