International Scholarship

International Scholarship

Oglethorpe University
Oglethorpe University

Oglethorpe University

Atlanta, Georgia, USA

Được thành lập vào năm 1835, Oglethorpe University kết hợp một khuôn viên gần gũi với văn hóa, một cộng đồng đa dạng và cơ hội tại thành phố lớn. Tại Oglethorpe bạn có thể trải nghiệm thế giới, khám phá kiến thức rộng lớn và khởi đầu cho sự nghiệp mà bạn mong muốn.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Oglethorpe University
Tên chương trình học bổng International Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $ 16000-$21000

Hạn nộp Nộp đăng ký trước ngày 15/11 sẽ được tự động xét

Điều kiện chi tiết

Các ứng viên năm thứ nhất quốc tế nộp tất cả các tài liệu cần thiết trước ngày 15 tháng 11 có thể đủ điều kiện để tham dự Học bổng hàng năm của Oglethorpe.

Thông tin chi tiết

  • Sinh viên quốc tế đủ điều kiện nhận đầy đủ các Merit Scholarship mà Oglethorpe cung cấp cho sinh viên năm nhất và ứng viên chuyển tiếp.
  • Các ứng viên năm thứ nhất quốc tế nộp tất cả các tài liệu cần thiết trước ngày 15 tháng 11 có thể đủ điều kiện để tham dự Oglethorpe’s annual Scholarship Weekend vào tháng 1, trong đó Oglethorpe trao tới mười học bổng toàn phần.
  • Sinh viên hoàn thành chương trình văn bằng IB và nhận bằng IB cũng sẽ nhận được $ 1.500 / năm (học bổng có gia hạn).

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Dean College Cấp học Điều kiện Dean College

Merit Scholarships

Giá trị: $5,000 - $15,000

Cao đẳng , Cử nhân

Western Washington University Cấp học Điều kiện Western Washington University

International Year( 2 Quarters)

Giá trị: $1,500 -$5,000

Đại học quốc tế năm 1

Lipscomb University Cấp học Điều kiện Lipscomb University

State Add-On Scholarships

Giá trị: $1,500 - $3,000

Cử nhân

Arizona State University Cấp học Điều kiện Arizona State University

scholarship for transfer and graduate international student

Giá trị: up to 10,000USD/1 năm, có thể gia hạn tới 2 năm

Cử nhân , Thạc sĩ

Boise State University Cấp học Điều kiện Boise State University

WUE Scholarship

Giá trị: 12.866 USD

Cử nhân

GPA 3.20-4.0 - Tiếng Anh Ko xét

ACT 21+ or SAT 1060+

Học bổng khác trên thế giới

Deakin University, Australia Cấp học Điều kiện Deakin University, Australia

Vietnam Excellence Scholarships

Giá trị: 20% học phí

Cao đẳng , Dự bị đại học

The Hotel School (Sydney - Melbourne - Brisbane), Australia Cấp học Điều kiện The Hotel School (Sydney - Melbourne - Brisbane), Australia

Innovation Scholarship

Giá trị: $4,000 first year tuition fee

Cao đẳng

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Bellerbys College, UK Cấp học Điều kiện Bellerbys College, UK

A-Level Scholarship

Giá trị: 50%

Trung học

Luther College High School, Canada Cấp học Điều kiện Luther College High School, Canada

Entrace Scholarship

Giá trị: 1000

Trung học

University of Exeter, UK Cấp học Điều kiện University of Exeter, UK

INTO Exeter Foundation Progression Scholarships - 2020/21

Giá trị: 5,000

Dự bị đại học

GPA Điểm tổng kết chương trình Foundation 70% (tương đương với AAA) - Tiếng Anh Điểm tổng kết tiếng Anh 65%

Lựa chọn Exeter là Firm choice trong hồ sơ UCAS