Học bổng du học Mỹ bậc Thạc sỹ và sau Đại học

New Jersey Institute of Technology Cấp học Điều kiện New Jersey Institute of Technology

EduCo Scholarship for graduate programs

Giá trị: $3,000 - $4,000

Thạc sĩ

Arizona State University Cấp học Điều kiện Arizona State University

scholarship for transfer and graduate international student

Giá trị: up to 10,000USD/1 năm, có thể gia hạn tới 2 năm

Thạc sĩ

Illinois Institute of Technology Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology

Housing scholarship

Giá trị: 4,000 USD

Thạc sĩ

Graduate Direct Entry

Giá trị: Up to 8,000 USD( mỗi năm cấp 4,000 USD)

Thạc sĩ

Illinois State University Cấp học Điều kiện Illinois State University

Graduate International Admission Scholarship

Giá trị: up to $10,000

Thạc sĩ

GPA 3.5

Pace University Cấp học Điều kiện Pace University

Master program scholarship

Giá trị: $1,500–$6,000

Thạc sĩ

GPA 3.3

Western Washington University Cấp học Điều kiện Western Washington University

Graduate Direct Admission

Giá trị: $2,500 - $3,500

Thạc sĩ

Long Island University (LIU) Brooklyn Cấp học Điều kiện Long Island University (LIU) Brooklyn

Graduate Direct Admission

Giá trị: $2,000 - $4,000

Thạc sĩ

DePaul University Cấp học Điều kiện DePaul University

Graduate Direct Admission

Giá trị: $1,000 - $5,000

Thạc sĩ

Elmhurst University (Elmhurst College) Cấp học Điều kiện Elmhurst University (Elmhurst College)

International Graduate Scholarship

Giá trị: $ 5,000

Thạc sĩ

Virginia International University Cấp học Điều kiện Virginia International University

Welcome - Regional Scholarship

Giá trị: $ 500

Thạc sĩ

GPA 2.75/4.0 - Tiếng Anh IELTS: 6.0/TOEFL(iBT/pBT): 79/550

Face of Regional Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

GPA 3.5/4.0 - Tiếng Anh IELTS: 6.0/TOEFL(iBT/pBT): 85/575

The Best of Regional Scholarship

Giá trị: Toàn bộ học phí

Thạc sĩ

GPA 3.7/4.0 - Tiếng Anh IELTS: 6.5/TOEFL(iBT/pBT): 90/575

Presidential Academic Scholarship

Giá trị: $3000 - toàn bộ học phí

Thạc sĩ

GPA 3.9/4.0

Dean’s Academic Scholarship

Giá trị: $2000/năm

Thạc sĩ

GPA 3.0/4.0

Campus Employment Scholarship

Giá trị: $ 500 - $ 4,000

Thạc sĩ

GPA 3.0/4.0

Special Achievement Scholarship

Giá trị: $1,000 - $3,000

Thạc sĩ

GPA 3.0/4.0

California State University Northridge Cấp học Điều kiện California State University Northridge

Presidential Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Thạc sĩ

GPA 3.5

Matador Scholarship Program

Giá trị: $250 đến $8,000

Thạc sĩ

GPA 3.0 or 3.5

California State University Fullerton Cấp học Điều kiện California State University Fullerton

2019-2020 Alumni Association Scholarship

Giá trị: $3,000 và $1,000

Thạc sĩ

GPA 3.0