Holland Scholarship

Holland Scholarship Programme

Radboud University Nijmegen
Radboud University Nijmegen

Radboud University Nijmegen

Nijmegen, Gelderland, Netherlands

Trường Radboud University đặt tại thành phố Nijmengen hiện có 22,142 sinh viên theo học, trong đó khoảng 10% là sinh viên quốc tế. Trường có 38 khóa cử nhân và 60 khóa Thạc sĩ được giảng dạy bằng tiếng Anh. Trường giảng dạy theo hướng nghiên cứu, tọa lạc trên một khuôn viên xanh sạch và đẹp, được thiết kế hiện đại với cơ sở vật chất trang bị đầy đủ như: phòng thí nghiệm và thư viện, trung tâm thể thao, nhà hàng cũng có sẵn trong khuôn viên của trường.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Radboud University Nijmegen
Tên chương trình học bổng Holland Scholarship Programme
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng €5,000

Chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong năm đầu tiên và không được kết hợp với học bổng Radboud University

Số lượng 20

Chuyên ngành

 Áp dụng cho bậc Thạc sĩ tất cả các chuyên ngành (ngoại trừ các chương trình Master của Erasmus Mundus, chương trình double-degree Master và chương trình Thology Master)

Hạn nộp 01/02

Điều kiện chi tiết

  • Passport không phải các nước thuộc EU / EEA và có một trong các quốc tịch đủ điều kiện
  • Không đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo hệ thống tài trợ và khoản vay nghiên cứu của Hà Lan
  • Không có bằng cấp từ một cơ sở giáo dục nào ở Hà Lan và cũng chưa từng học ở Hà Lan
  • Có trình độ thông thạo ngoại ngữ cao
  • Đáp ứng đủ các yêu cầu và được nhận vào học bậc Thạc sĩ tại trường

Thông tin chi tiết

Tiêu chí lựa chọn

Được đánh giá tại khoa. Học sinh phải thể hiện được

  • Trình độ và năng lực của bản thân
  • Lời hứa và động lực

Học bổng khác của trường

Radboud University Nijmegen Cấp học Điều kiện Radboud University Nijmegen

ASML Technology Scholarship

Giá trị: 5,000 Eur

Thạc sĩ

GPA 7.5

có nhiều hoạt động ngoại khóa nổi bật

Radboud Faculty of Arts Study Funds

Giá trị: 2500 Eur

Thạc sĩ

Radboud University Medical Center Study Fund

Giá trị: 12,620 Eur

Thạc sĩ

Radboud Scholarship Programme (RSP)

Giá trị: ~7,000 - 9,000 Eur (tùy ngành)

Thạc sĩ

Orange Tulip Scholarship (OTS)

Giá trị: ~7,000 - 9,000 Eur (tùy ngành)

Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Hà Lan

Radboud University Nijmegen Cấp học Điều kiện Radboud University Nijmegen

Radboud University Medical Center Study Fund

Giá trị: 12,620 Eur

Thạc sĩ

Maastricht School of Management (MsM) Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM)

Alumni Lifelong Learning

Giá trị: Up to 50% học phí

Thạc sĩ

Delft University of Technology Cấp học Điều kiện Delft University of Technology

Holland Scholarship

Giá trị: €5000

Thạc sĩ

GPA 7.5

Saxion University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Saxion University of Applied Sciences

The Orange Knowledge Programme (OKP)

Giá trị: 18020

Thạc sĩ

University of Amsterdam Cấp học Điều kiện University of Amsterdam

Holland Scholarship (HS) - University of Amsterdam

Giá trị: €5000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Brunel University London, UK Cấp học Điều kiện Brunel University London, UK

MBA Scholarship

Giá trị:  £6,500

Thạc sĩ

SV tham gia chương trình học MBA appliction form (bắt đầu từ 15/2/2019)

Kingston Universtiy, UK Cấp học Điều kiện Kingston Universtiy, UK

International Scholarship

Giá trị: £2,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Colorado State University, USA Cấp học Điều kiện Colorado State University, USA

Undergraduate Progression Scholarship

Giá trị: $15,000

Cử nhân

GPA 3.5

Australian Catholic University (ACU), Australia Cấp học Điều kiện Australian Catholic University (ACU), Australia

ACU International Student Scholarship

Giá trị: 50% all tuition fee

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 80% - Tiếng Anh 6.5 trở lên

George Mason University, USA Cấp học Điều kiện George Mason University, USA

Progression Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

GPA 3.5-4.0 hoặc 3.0-3,49