First - year scholarship

Entrance scholarship

Simmons University
Simmons University

Simmons University

BOSTON, Massachusetts , USA

Simmons University được thành lập vào năm 1899 bởi một nhà sản xuất quần áo giàu có đến từ Boston, John Simmons. Trường được thành lập với mục đích mang lại cho phụ nữ một nền giáo dục chất lượng.

Simmons tự hào là một trong 5 trường thuộc nhóm College of Fenway, bao gồm 5 học viện tại khu Fenway: Emmanuel College, Massachusetts College of Art and Design, MCPHS University, Wentworth Institute of Technology và Simmons University. Sinh viên của các trường trên đều có thể đăng kí chéo các khóa học của tất cả các trường còn lại và được phép sử dụng tất cả các cơ sở vật chất của các trường. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Simmons University
Tên chương trình học bổng Entrance scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 50% (up to £27,000)

Điều kiện tóm tắt
GPA 3.0
Tiếng anh 6.5 ielts
Điều kiện khác Letter of recommendation, Interview, SOP

Điều kiện chi tiết

Sau học bổng học phí khoảng 21000. Học bổng này được cấp bởi tổ chức Kaplan, được xét tự động dựa vào hồ sơ apply vào trường và gia hạn tới 4 năm. 

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Monterey Bay Academy Cấp học Điều kiện Monterey Bay Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $15,000 / năm

Trung học

Whittier Christian School Cấp học Điều kiện Whittier Christian School

Học bổng đầu vào

Giá trị: 4.000USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

New Jersey Institute of Technology Cấp học Điều kiện New Jersey Institute of Technology

EduCo Scholarship for graduate programs

Giá trị: $3,000 - $4,000

Thạc sĩ

Blair Academy Cấp học Điều kiện Blair Academy

Học bổng chương trình thể thao

Giá trị: 60% tuition fee

Trung học

Tiếng Anh 3.0

Giỏi và yêu thích thể thao + Điểm thi Toefl, Eltis, Ielts + Bảng điểm + Clip thể hiện việc tham gia, yêu thích thể thao cho trường.

CATS Academy Boston Cấp học Điều kiện CATS Academy Boston

Scholarship of Excellence

Giá trị: 100% học phí và chi phí ăn ở

Trung học

Học bổng khác trên thế giới

Brockenhurst College, UK Cấp học Điều kiện Brockenhurst College, UK

Country specific scholarships

Giá trị: 10 - 40% Học phí

Trung học

Tiếng Anh 5.0 trở lên

University of Stirling, UK Cấp học Điều kiện University of Stirling, UK

External Progression Scholarship

Giá trị: Up to £4,000

Cử nhân

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU College of Business & Economics Terrell Scholarship

Giá trị: $5,000 - $10,000/year

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Queen's University Belfast, UK Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast, UK

Early Bird Reward

Giá trị: 10% tổng chi phí

Cử nhân , Thạc sĩ

dành riêng cho sinh viên mới đang giữ unconditional letter và trả phí đầy đủ

BICC Birmingham International Collegiate of Canada, Canada Cấp học Điều kiện BICC Birmingham International Collegiate of Canada, Canada

Học bổng học thuật bậc Trung học 2022

Giá trị: 3.500 CAD

Trung học

GPA Từ 8.0 - Tiếng Anh Phỏng vấn trực tiếp thay cho điểm IELTS

Học sinh lớp 9 – 12