First - year scholarship

Entrance scholarship

Simmons University
Simmons University

Simmons University

BOSTON, Massachusetts , USA

Simmons University được thành lập vào năm 1899 bởi một nhà sản xuất quần áo giàu có đến từ Boston, John Simmons. Trường được thành lập với mục đích mang lại cho phụ nữ một nền giáo dục chất lượng.

Simmons tự hào là một trong 5 trường thuộc nhóm College of Fenway, bao gồm 5 học viện tại khu Fenway: Emmanuel College, Massachusetts College of Art and Design, MCPHS University, Wentworth Institute of Technology và Simmons University. Sinh viên của các trường trên đều có thể đăng kí chéo các khóa học của tất cả các trường còn lại và được phép sử dụng tất cả các cơ sở vật chất của các trường. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Simmons University
Tên chương trình học bổng Entrance scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 50% (up to £27,000)

Điều kiện tóm tắt
GPA 3.0
Tiếng anh 6.5 ielts
Điều kiện khác Letter of recommendation, Interview, SOP

Điều kiện chi tiết

Sau học bổng học phí khoảng 21000. Học bổng này được cấp bởi tổ chức Kaplan, được xét tự động dựa vào hồ sơ apply vào trường và gia hạn tới 4 năm. 

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Texas A&M University - Corpus Christi Cấp học Điều kiện Texas A&M University - Corpus Christi

International Achieve Scholar

Giá trị: $2,001 - $3,000

Cử nhân

GPA 3.3/4.0

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Honors Scholarship

Giá trị: $4,000

Cử nhân

Drew University Cấp học Điều kiện Drew University

Drew Scholarship in the Arts

Giá trị: $1,000 ($4,000 trong 4 năm)

Cử nhân

Virginia International University Cấp học Điều kiện Virginia International University

The Best of Regional Scholarship

Giá trị: Toàn bộ học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.7/4.0 - Tiếng Anh IELTS: 6.5/TOEFL(iBT/pBT): 90/575

Orono High School Cấp học Điều kiện Orono High School

Học bổng đầu vào

Giá trị: 8.000USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Học bổng khác trên thế giới

Keele University, UK Cấp học Điều kiện Keele University, UK

UNDERGRADUATE GLOBAL SCHOLARSHIP

Giá trị: £5,000

Cử nhân

University of Bristol, UK Cấp học Điều kiện University of Bristol, UK

GREAT Scholarships for a Sustainable Future 2021

Giá trị: 10000

Thạc sĩ

Adcote School, UK Cấp học Điều kiện Adcote School, UK

Adcote School

Giá trị: 50%

Trung học

Taylors College Perth, Australia Cấp học Điều kiện Taylors College Perth, Australia

Học bổng đầu vào dành cho học sinh chương trình Foundation và Diploma

Giá trị: 10,000

Cao đẳng , Dự bị đại học

Phỏng vấn với đại diện tuyển sinh

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

South West (Bunbury) Campus International Accommodation Scholarship

Giá trị: 80% phí chỗ ở