First - year scholarship

Entrance scholarship

Simmons University
Simmons University

Simmons University

BOSTON, Massachusetts , USA

Simmons University được thành lập vào năm 1899 bởi một nhà sản xuất quần áo giàu có đến từ Boston, John Simmons. Trường được thành lập với mục đích mang lại cho phụ nữ một nền giáo dục chất lượng.

Simmons tự hào là một trong 5 trường thuộc nhóm College of Fenway, bao gồm 5 học viện tại khu Fenway: Emmanuel College, Massachusetts College of Art and Design, MCPHS University, Wentworth Institute of Technology và Simmons University. Sinh viên của các trường trên đều có thể đăng kí chéo các khóa học của tất cả các trường còn lại và được phép sử dụng tất cả các cơ sở vật chất của các trường. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Simmons University
Tên chương trình học bổng Entrance scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 50% (up to £27,000)

Điều kiện tóm tắt
GPA 3.0
Tiếng anh 6.5 ielts
Điều kiện khác Letter of recommendation, Interview, SOP

Điều kiện chi tiết

Sau học bổng học phí khoảng 21000. Học bổng này được cấp bởi tổ chức Kaplan, được xét tự động dựa vào hồ sơ apply vào trường và gia hạn tới 4 năm. 

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Westtown School Cấp học Điều kiện Westtown School

Học bổng chương trình thể thao

Giá trị: up to 60% tuition fee

Trung học

GPA 3.0

Giỏi và yêu thích thể thao + Điểm thi Toefl, Eltis, Ielts + Bảng điểm + Clip thể hiện việc tham gia, yêu thích thể thao cho trường.

James Madison University Cấp học Điều kiện James Madison University

International Year (2 Semesters)

Giá trị: $3,000 -$8,000

Đại học quốc tế năm 1

Texas Wesleyan University Cấp học Điều kiện Texas Wesleyan University

Regularly admitted international students scholarship

Giá trị: 16,000 USD

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS 5.0/ TOEFL 68

No SAT/ACT

Winchendon School Cấp học Điều kiện Winchendon School

Học bổng 2019 The Winchendon

Giá trị: 28.650 USD

Trung học

Marine Military Academy Cấp học Điều kiện Marine Military Academy

Học bổng trường Marine Military Academy

Giá trị: Case-by-case

Trung học

Nôp hồ sơ & Phỏng vấn

Học bổng khác trên thế giới

University of Lethbridge, Canada Cấp học Điều kiện University of Lethbridge, Canada

Giải thưởng đầu vào Post-Diploma Awards

Giá trị: 300- 2000 CAD

Cử nhân

Bellerbys College, UK Cấp học Điều kiện Bellerbys College, UK

GCSE Pathway Scholarship

Giá trị: 20%

Trung học

GPA 3.2 - Tiếng Anh 5.5

Phỏng vấn

Radboud University Nijmegen, Netherlands Cấp học Điều kiện Radboud University Nijmegen, Netherlands

Radboud Scholarship Programme (RSP)

Giá trị: ~7,000 - 9,000 Eur (tùy ngành)

Thạc sĩ

Flinders University, Australia Cấp học Điều kiện Flinders University, Australia

Vice-Chancellor International Scholarships

Giá trị: 50%

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 95 ATAR

Scholarships available for courses in Business, Engineering, IT and Science.

Giá trị: 25% học phí năm đầu tiên

Cử nhân , Thạc sĩ