International Undergraduate Scholarship

International Undergraduate Scholarship

Norwich University of the Arts

Đại học Norwich University of the Arts là trường sáng tạo nghệ thuật hàng đầu với bề dày lịch sử hơn 170 năm tại Vương quốc Anh. Trường là cộng đồng của hơn 2,000 sinh viên tại trung tâm Norwich – thành phố văn học của UNESCO, một thành phố lịch sử đầy sôi động, an toàn với chi phí sinh hoạt hợp lý.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Norwich University of the Arts
Tên chương trình học bổng International Undergraduate Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng £3,000

Hạn nộp 30/4

Học bổng khác của trường

Norwich University of the Arts Cấp học Điều kiện Norwich University of the Arts

Vice Chancellor’s Global Awards (Undergraduate & Postgraduate)

Giá trị: £3,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Leicester Cấp học Điều kiện University of Leicester

Science and Engineering International UG Merit Scholarship

Giá trị: £3,000 or £5,000

Cử nhân

BPP University Cấp học Điều kiện BPP University

Dean of BPP School of Business and Technology Scholarship

Giá trị: 100%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Adcote School Cấp học Điều kiện Adcote School

Adcote School

Giá trị: 50%

Trung học

Nottingham Trent University Cấp học Điều kiện Nottingham Trent University

Postgraduate Masters Scholarships

Giá trị: 25% hoặc 50% học phí

Thạc sĩ

Sinh viên đăng ký học chương trình Master kỳ tháng 1/2020

Newcastle University Cấp học Điều kiện Newcastle University

Pre-Master’s

Giá trị: Up to £4,000

Dự bị thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

The Newman School, USA Cấp học Điều kiện The Newman School, USA

International Scholarship

Giá trị: $18,000

Trung học

Swinburne University of Technology, Australia Cấp học Điều kiện Swinburne University of Technology, Australia

Swinburne International Excellence Postgraduate Scholarship

Giá trị: Up to $21.000

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of Auckland, Australia Cấp học Điều kiện The University of Auckland, Australia

Progression Scholarship

Giá trị: NZ$1.000

Dự bị đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Washington State University, USA Cấp học Điều kiện Washington State University, USA

International Merit Awards

Giá trị: 2.000 USD

Dự bị đại học

GPA 3.6+

Đóng góp cho cộng đồng hoặc bất kỳ thành tích nổi bật khác.

University of Vermont, USA Cấp học Điều kiện University of Vermont, USA

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $8,000 - $20,000

Cử nhân