GREAT Scholarships for a Sustainable Future 2021

GREAT Scholarships for a Sustainable Future 2021

Royal Agricultural University
Royal Agricultural University

Royal Agricultural University

Gloucester , England, UK

Trường Đại học Royal Agricultural University là trường đi đầu trong giáo dục nông nghiệp và là tổ chức đóng góp chính cho lĩnh vực đất đai trong hơn 170 năm ở Anh quốc. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Royal Agricultural University
Tên chương trình học bổng GREAT Scholarships for a Sustainable Future 2021
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng 10000

Số lượng 1

Chuyên ngành

- Chỉ áp dụng cho chương trình thạc sỹ 1 năm

 

Hạn nộp 13/06/2021

Điều kiện chi tiết

- Xét duyệt trên năng lực học tập và kinh nghiệm làm việc

- Sinh viên cần apply và được nhận vào trường để tiến hành tiếp việc nộp hồ sơ học bổng

- Personal Statement

- CV

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

Excutive Dean Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

Keele University Cấp học Điều kiện Keele University

Keele International excellence scholarship ( UG)

Giá trị: 2,500 Bảng ( giảm học phí )

Cử nhân , Thạc sĩ

Đã có offer, không dành cho sv tham gia khóa Foundation

Aberystwyth University Cấp học Điều kiện Aberystwyth University

UNI SCHOLARSHIPS

Giá trị: £1,000

Cử nhân

các thí sinh đạt điểm tổng hợp cao nhất của cả hai bài thi

University of Greenwich Cấp học Điều kiện University of Greenwich

International Scholarships Award

Giá trị: lên đến £3,000

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Stirling Cấp học Điều kiện University of Stirling

The Aviva Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

Sinh viên Việt Nam đăng ký học Full-time

Học bổng khác trên thế giới

Elmhurst University (Elmhurst College), USA Cấp học Điều kiện Elmhurst University (Elmhurst College), USA

International Discovery Award

Giá trị: $ 1,000 - $ 5,000

Cử nhân

GPA 5.0 trở lên

Colorado State University, USA Cấp học Điều kiện Colorado State University, USA

Regional Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Blue Mountain International Hotel Management School (BMIHMS), Australia Cấp học Điều kiện Blue Mountain International Hotel Management School (BMIHMS), Australia

Three Pillars Scholarship

Giá trị: up to $20,000

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Lakehead University, Canada Cấp học Điều kiện Lakehead University, Canada

Double Scholarship 35.000$ Lakehead

Giá trị: lên đến 35.000$

Cử nhân

GPA 90% - Tiếng Anh 6.0

Không có

Torrens University Australia, Australia Cấp học Điều kiện Torrens University Australia, Australia

Alternative Study Path Business, Health, Hospitality & Design 15% Scholarship

Giá trị: 15%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học