GREAT Scholarships for a Sustainable Future 2021

GREAT Scholarships for a Sustainable Future 2021

Royal Agricultural University
Royal Agricultural University

Royal Agricultural University

Gloucester , England, UK

Trường Đại học Royal Agricultural University là trường đi đầu trong giáo dục nông nghiệp và là tổ chức đóng góp chính cho lĩnh vực đất đai trong hơn 170 năm ở Anh quốc. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Royal Agricultural University
Tên chương trình học bổng GREAT Scholarships for a Sustainable Future 2021
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng 10000

Số lượng 1

Chuyên ngành

- Chỉ áp dụng cho chương trình thạc sỹ 1 năm

 

Hạn nộp 13/06/2021

Điều kiện chi tiết

- Xét duyệt trên năng lực học tập và kinh nghiệm làm việc

- Sinh viên cần apply và được nhận vào trường để tiến hành tiếp việc nộp hồ sơ học bổng

- Personal Statement

- CV

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Aston University Cấp học Điều kiện Aston University

MBA Scholarship

Giá trị: 5,600 - 14,000

Thạc sĩ

The University of Manchester Cấp học Điều kiện The University of Manchester

Subject-specific awards

Giá trị: £4,000

Cử nhân

University College Birmingham Cấp học Điều kiện University College Birmingham

SPORTING EXCELLENCE SCHOLARSHIP

Giá trị: Up to 3000-1500

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Birkbeck, University of London Cấp học Điều kiện Birkbeck, University of London

Birkbeck International Excellence Scholarships

Giá trị: 1000 - 2000

Chứng chỉ sau đại học

The University of Law Cấp học Điều kiện The University of Law

Business First Scholarships

Giá trị: £5,000

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng khác trên thế giới

Torrens University Australia, Australia Cấp học Điều kiện Torrens University Australia, Australia

Laureate Australia Business Merit Scholarship

Giá trị: 25%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia Cấp học Điều kiện Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia

Vingroup scholarships

Giá trị:

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Pace University, USA Cấp học Điều kiện Pace University, USA

The Global Pathways Westchester progression scholarship

Giá trị: $3,500–$7,000

Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU College of Business & Economics South East Asia Merit Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 6.5 trở lên

The University of Adelaide, Australia Cấp học Điều kiện The University of Adelaide, Australia

Eynesbury College International Scholarship

Giá trị: 5% - 10%

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học