Học bổng du học Anh bậc Đại học - Cao Đẳng

University of Southampton Cấp học Điều kiện University of Southampton

Học Bổng 50% hệ dự bị của University of Southampton - tìm kiếm Đại sứ ONCAMPUS

Giá trị: 50%

Dự bị đại học

The University of Manchester Cấp học Điều kiện The University of Manchester

Học bổng chuyển tiếp cho học sinh khóa International Foundation 2024-2025

Giá trị: 3,000 - 5,000

Dự bị đại học , Cử nhân

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 6.0

2023-24 INTO UOM Future Leaders Scholarship

Giá trị: £3,000

Dự bị đại học , Cử nhân

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 6.0

University of Exeter Cấp học Điều kiện University of Exeter

Dr Neil MacLeod Engineering Pathway Scholarship

Giá trị: 100%

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1

University of Plymouth Cấp học Điều kiện University of Plymouth

International Partner Scholarship

Giá trị: Up to 9.900GBP

Cử nhân

Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University) Cấp học Điều kiện Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)

Carnegie Sports Scholarship (Undergraduate)

Giá trị: 6,000

Cử nhân

Dean's Undergraduate Scholarship

Giá trị: 6,000

Cử nhân

GPA > 7.0 - Tiếng Anh 6.5 with no skill below 6.0

University of Glasgow Cấp học Điều kiện University of Glasgow

Glasgow International College Pathway Scholarship

Giá trị: 20,000 GBP

Newcastle University Cấp học Điều kiện Newcastle University

Học bổng chuyển tiếp (Progression scholarship) dành cho sinh viên Việt Nam

Giá trị: £8,000

Pathway Scholarship

Giá trị: £20,000

Bosworth Independent College Cấp học Điều kiện Bosworth Independent College

HỌC BỔNG MERIT KỲ THÁNG 9/2023 TẠI TRƯỜNG BOSWORTH INDEPENDENT SCHOOL

Giá trị: Up to 50%

Dự bị đại học

GPA 85% - Tiếng Anh IELTS 6.0 +

Phỏng vấn + bài test

City University of London Cấp học Điều kiện City University of London

Bayes Business School International Scholarship

Giá trị: £5,500

Cử nhân

Cardiff Metropolitan University Cấp học Điều kiện Cardiff Metropolitan University

South East Asia Scholarship Award

Giá trị: 50%

Cử nhân

Undergraduate Scholarship

Giá trị: £1,000

Cử nhân

Brunel University London Cấp học Điều kiện Brunel University London

Early Payment

Giá trị: 2%

Cử nhân

Brunel Medical School International Scholarship Terms and Conditions 2023/24

Giá trị: 15%

Cử nhân

BPP University Cấp học Điều kiện BPP University

Dean of BPP School of Business and Technology Scholarship

Giá trị: 100%

Cử nhân

Main BPP University Law School Scholarships

Giá trị: 2000 - Full fee

Cử nhân

Birmingham City University Cấp học Điều kiện Birmingham City University

Undergraduate Scholarship

Giá trị: £2,000

Cử nhân

Bangor University Cấp học Điều kiện Bangor University

Deans Scholarship - UG

Giá trị: £5,000

Cử nhân