Học bổng du học Anh bậc Đại học - Cao Đẳng

Queen's University Belfast Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast

Regional Scholarship - Pathway

Giá trị: £3,000

Chứng chỉ , Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1

GPA Khá trở lên

Newcastle University London Cấp học Điều kiện Newcastle University London

Pathway Student Scholarship

Giá trị: Up to £5,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1

Bangor University Cấp học Điều kiện Bangor University

Vice-Chancellor Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân

GPA 70% trở lên

Scholarship for Vietnamese student

Giá trị: 50% học phí

Đại học quốc tế năm 1

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Anglia Ruskin University Cấp học Điều kiện Anglia Ruskin University

MBA Scholarship

Giá trị: £4500

Apply bậc Pre-Master’s với CRIC

International Early Payment Discount

Giá trị: £ 1.000

Cử nhân

Sport Scholarship

Giá trị: £500 up to £12,500 (1 năm)

Cử nhân

University of Stirling Cấp học Điều kiện University of Stirling

JV Merit Progression Scholarship

Giá trị: £1,000 to £3,000 cộng giảm £4,000 học phí

Cử nhân

Enhanced Progression Scholarships

Giá trị: £2,000 to £7,000 cộng giảm £4,000 học phí

Cử nhân

INTO University of Stirling Early Bird Scholarship

Giá trị: £4,000

Cử nhân

University of Dundee Cấp học Điều kiện University of Dundee

Scholarship for Vietnamese student

Giá trị: 50% học phí

Đại học quốc tế năm 1

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

University of Greenwich Cấp học Điều kiện University of Greenwich

Scholarship for Vietnamese student

Giá trị: 50% học phí

Đại học quốc tế năm 1

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

De Montfort University Cấp học Điều kiện De Montfort University

Scholarship for Vietnamese student

Giá trị: 50% học phí

Đại học quốc tế năm 1

University of Gloucestershire Cấp học Điều kiện University of Gloucestershire

Automatic Scholarships

Giá trị: £4,000

Cử nhân

Phải accept offer và pay first fee instalment

University of Huddersfield Cấp học Điều kiện University of Huddersfield

Southeast Asian Scholarship

Giá trị: Up to £8,000

Cử nhân

Học sinh Vietnam, Singapore, Laos, Cambodia, Myanmar đăng ký học full-time

Kingston Universtiy Cấp học Điều kiện Kingston Universtiy

International Scholarship

Giá trị: £2,000

Cử nhân

Robert Gordon University Cấp học Điều kiện Robert Gordon University

RGU International Student Discount

Giá trị: £3,000

Cử nhân

Sinh viên quốc tế apply vào ngành

BP

Giá trị: £2,000 per year

Cử nhân

Sinh viên quốc tế apply vào ngành

Birmingham City University Cấp học Điều kiện Birmingham City University

Postgraduate Scholarships

Giá trị:  up to £2,000

Cử nhân

University of Portsmouth Cấp học Điều kiện University of Portsmouth

Chancellors Global Academic Merit Scholarship

Giá trị: £5,000

Cử nhân

Sinh viên đăng ký học Full-time