Học bổng du học Anh bậc Thạc sỹ và sau Đại học

University of Southampton Cấp học Điều kiện University of Southampton

Học Bổng 50% hệ dự bị của University of Southampton - tìm kiếm Đại sứ ONCAMPUS

Giá trị: 50%

Dự bị thạc sĩ

University of Plymouth Cấp học Điều kiện University of Plymouth

International Partner Scholarship

Giá trị: Up to 9.900GBP

Chứng chỉ sau đại học

Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University) Cấp học Điều kiện Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)

Dean Postgraduate Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

GPA 7/10 - Tiếng Anh 6.5 with no skill below 6.0

Leeds School of Arts Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

GPA > 8.0 - Tiếng Anh 6.5 with no skill below 6.0

Carnegie Sports Scholarship (Postgraduate)

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

University of Hertfordshire Cấp học Điều kiện University of Hertfordshire

Super Early Bird Discount (EBD)

Giá trị: £2,000

Thạc sĩ

Áp dụng cho kỳ nhập học tháng 9/2024

University of Stirling Cấp học Điều kiện University of Stirling

Postgraduate International Excellence Scholarship

Giá trị: £7.000

Newcastle University Cấp học Điều kiện Newcastle University

Pre-Master’s

Giá trị: Up to £4,000

City University of London Cấp học Điều kiện City University of London

Information System Master Scholarship

Giá trị: £3,500

Chứng chỉ sau đại học

Computer Science and Engineering Scholarship (International Applicants)

Giá trị: £2,000

Chứng chỉ sau đại học

City Star Scholarship

Giá trị: 25-30%

Chứng chỉ sau đại học

Cardiff Metropolitan University Cấp học Điều kiện Cardiff Metropolitan University

Global Wales Postgraduate Scholarship

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

South East Asia Scholarship Award

Giá trị: 50%

Chứng chỉ sau đại học

MBA Scholarship

Giá trị: £1,500

Thạc sĩ

Alumni scholarship

Giá trị: 25%

Chứng chỉ sau đại học

Brunel University London Cấp học Điều kiện Brunel University London

Early Payment

Giá trị: 2%

Chứng chỉ sau đại học

Postgraduate Academic Excellence Scholarship Terms and Conditions 2023/24

Giá trị: 15%

Chứng chỉ sau đại học

BPP University Cấp học Điều kiện BPP University

Dean of BPP School of Business and Technology Scholarship

Giá trị: 100%

Chứng chỉ sau đại học

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

Academic Excellence Scholarship

Giá trị: £3,500

Chứng chỉ sau đại học

Birmingham City University Cấp học Điều kiện Birmingham City University

Postgraduate Scholarship

Giá trị: 500 - 2000

Chứng chỉ sau đại học