Học bổng du học Anh bậc Thạc sỹ và sau Đại học

Queen's University Belfast Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast

Queen Management Scholarship 2021

Giá trị: 3000

Thạc sĩ

GPA 8.0

Regional Scholarship - Pathway

Giá trị: £3,000

Chứng chỉ sau đại học

GPA Khá trở lên

Royal Agricultural University Cấp học Điều kiện Royal Agricultural University

GREAT Scholarships for a Sustainable Future 2021

Giá trị: 10000

Thạc sĩ

University of Greenwich Cấp học Điều kiện University of Greenwich

GREAT Scholarships for a Sustainable Future 2021

Giá trị: 10,000

Thạc sĩ

University of Bristol Cấp học Điều kiện University of Bristol

GREAT Scholarships for a Sustainable Future 2021

Giá trị: 10000

Thạc sĩ

Newcastle University London Cấp học Điều kiện Newcastle University London

Vice Chancellor Excellence Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

Có offer của trường

Bangor University Cấp học Điều kiện Bangor University

Professional Experience Scholarship

Giá trị: Lên đến £4,000

Thạc sĩ

ít nhất có 2 năm kinh nghiệm

Vice-Chancellor Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

GPA 70% trở lên

Solent University Cấp học Điều kiện Solent University

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Thạc sĩ

Sinh viên xuất sắc

University of Roehampton Cấp học Điều kiện University of Roehampton

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Thạc sĩ

Sinh viên xuất sắc

Ulster University Cấp học Điều kiện Ulster University

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Thạc sĩ

Sinh viên xuất sắc

Master Scholarships

Giá trị: Up to £4000 scholarship

Thạc sĩ

Tiếng Anh 6.0

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Northumbria University Cấp học Điều kiện Northumbria University

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Thạc sĩ

Tiếng Anh 6.5

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

University of Gloucestershire Cấp học Điều kiện University of Gloucestershire

Automatic Scholarships

Giá trị: £4,000

Thạc sĩ

Phải accept offer và pay first fee instalment

University of the West of England Bristol (UWE Bristol) Cấp học Điều kiện University of the West of England Bristol (UWE Bristol)

Master Scholarships

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

Personal Statement

University of Huddersfield Cấp học Điều kiện University of Huddersfield

Southeast Asian Scholarship

Giá trị: Up to £8,000

Thạc sĩ

Học sinh Vietnam, Singapore, Laos, Cambodia, Myanmar đăng ký học full-time

Kingston Universtiy Cấp học Điều kiện Kingston Universtiy

International Scholarship

Giá trị: £2,000

Thạc sĩ

Robert Gordon University Cấp học Điều kiện Robert Gordon University

RGU International Student Discount

Giá trị: £3,000

Thạc sĩ

Sinh viên quốc tế apply vào ngành

Chevening Scholarship

Giá trị: 100% chi phí + học phí

Thạc sĩ

Sinh viên quốc tế apply vào ngành

Birmingham City University Cấp học Điều kiện Birmingham City University

BCU Achievement Scholarship

Giá trị: £3,000

Thạc sĩ

Tốt nghiệp ĐH hạng 1 hoặc 2 từ BCU và học tiếp lên thạc sĩ