Học bổng du học Anh bậc Thạc sỹ và sau Đại học

University of Gloucestershire Cấp học Điều kiện University of Gloucestershire

International Postgraduate Scholarship

Giá trị: 7000

Thạc sĩ

Academic Merit Scholarship 2022/23

Giá trị: 1200

Thạc sĩ

Queen's University Belfast Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast

Queen Management Scholarship 2021

Giá trị: 3000

Thạc sĩ

GPA 8.0

Regional Scholarship - Pathway

Giá trị: £3,000

Chứng chỉ sau đại học

GPA Khá trở lên

Royal Agricultural University Cấp học Điều kiện Royal Agricultural University

GREAT Scholarships for a Sustainable Future 2021

Giá trị: 10000

Thạc sĩ

University of Bristol Cấp học Điều kiện University of Bristol

GREAT Scholarships for a Sustainable Future 2021

Giá trị: 10000

Thạc sĩ

Newcastle University London Cấp học Điều kiện Newcastle University London

Vice Chancellor Excellence Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

Có offer của trường

Bangor University Cấp học Điều kiện Bangor University

Professional Experience Scholarship

Giá trị: Lên đến £4,000

Thạc sĩ

ít nhất có 2 năm kinh nghiệm

Vice-Chancellor Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

GPA 70% trở lên

Solent University Cấp học Điều kiện Solent University

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Thạc sĩ

Sinh viên xuất sắc

University of Roehampton Cấp học Điều kiện University of Roehampton

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Thạc sĩ

Sinh viên xuất sắc

Ulster University Cấp học Điều kiện Ulster University

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Thạc sĩ

Sinh viên xuất sắc

Master Scholarships

Giá trị: Up to £4000 scholarship

Thạc sĩ

Tiếng Anh 6.0

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Northumbria University Cấp học Điều kiện Northumbria University

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Thạc sĩ

Tiếng Anh 6.5

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

University of the West of England Bristol (UWE Bristol) Cấp học Điều kiện University of the West of England Bristol (UWE Bristol)

Master Scholarships

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

Personal Statement

University of Huddersfield Cấp học Điều kiện University of Huddersfield

Southeast Asian Scholarship

Giá trị: Up to £8,000

Thạc sĩ

Học sinh Vietnam, Singapore, Laos, Cambodia, Myanmar đăng ký học full-time

Kingston Universtiy Cấp học Điều kiện Kingston Universtiy

International Scholarship

Giá trị: £2,000

Thạc sĩ

Robert Gordon University Cấp học Điều kiện Robert Gordon University

RGU International Student Discount

Giá trị: £3,000

Thạc sĩ

Sinh viên quốc tế apply vào ngành

Chevening Scholarship

Giá trị: 100% chi phí + học phí

Thạc sĩ

Sinh viên quốc tế apply vào ngành

Birmingham City University Cấp học Điều kiện Birmingham City University

BCU Achievement Scholarship

Giá trị: £3,000

Thạc sĩ

Tốt nghiệp ĐH hạng 1 hoặc 2 từ BCU và học tiếp lên thạc sĩ