Học bổng du học Anh bậc Trung học

Myddelton College Cấp học Điều kiện Myddelton College

Scholarships (Academic, sports, arts, music)

Giá trị: 10% - 25% chi phí

Guildhouse School, London Cấp học Điều kiện Guildhouse School, London

Scholarship of Excellence

Giá trị: 100%

Trung học

Merit Scholarship

Giá trị: up to 50% tuition

Trung học

Bosworth Independent College Cấp học Điều kiện Bosworth Independent College

HỌC BỔNG MERIT KỲ THÁNG 9/2023 TẠI TRƯỜNG BOSWORTH INDEPENDENT SCHOOL

Giá trị: Up to 50%

Trung học

GPA 85% - Tiếng Anh IELTS 6.0 +

Phỏng vấn + bài test

University of Liverpool Cấp học Điều kiện University of Liverpool

University of Liverpool International College (UoLIC) Excellence Scholarship

Giá trị: £5,000

Trung học

GPA 7.5

Imperial College London Cấp học Điều kiện Imperial College London

International Baccalaureate Excellence Scholarships

Giá trị: 3000 GPB/ per year

Trung học

d’Overbroeck’s College Cấp học Điều kiện d’Overbroeck’s College

Tennis Academy Scholarship

Giá trị: 10-25% tution fee

Trung học

Principals Award

Giá trị: 10-20% tuition fee

Trung học

Sixth Form Scholarship

Giá trị: 25% tuition fee

Trung học

Olympiad scholarship

Giá trị: lên đến 100% học phí

Trung học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.0

Ottawa Catholic School Board Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board

OCSB International Student Program Award For Critical Thinking

Giá trị: $ 600

Trung học

Abbey DLD Cấp học Điều kiện Abbey DLD

ALPHA SCHOLARS PROGRAMME

Giá trị: 50% tuition fee

Trung học

Adcote School Cấp học Điều kiện Adcote School

Adcote School

Giá trị: 50%

Trung học

Oxford Sixth Form College Cấp học Điều kiện Oxford Sixth Form College

Oxford Sixth Form College 40%

Giá trị: GBP 10,000

Trung học

Trường Trung Học St. Clare's Oxford Cấp học Điều kiện Trường Trung Học St. Clare's Oxford

St.Clare Oxford High School 100%

Giá trị: GBP 42626

Trung học

Lucton School Cấp học Điều kiện Lucton School

Lucton Scholarship

Giá trị: 9780 - 25%

Trung học

CATS College Cấp học Điều kiện CATS College

Oxbridge Scholarship - Học bổng 100% full tuition fee và living cost

Giá trị: 100%

Trung học

Cardiff Sixth Form College Cấp học Điều kiện Cardiff Sixth Form College

Học bổng 50% học phí dành cho sinh viên quốc tế của Cardiff Sixth Form College

Giá trị: 50% học phí

Trung học

UEA Newton Cấp học Điều kiện UEA Newton

Newton A level Scholarship

Giá trị: Up to 50% học phí

Trung học

Concord College Cấp học Điều kiện Concord College

Học bổng Trung học Concord College

Giá trị: 5 - 20% học phí

Trung học