Học bổng du học Anh bậc Trung học

Ottawa Catholic School Board Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board

OCSB International Student Program Award For Critical Thinking

Giá trị: $ 600

Trung học

Abbey DLD Cấp học Điều kiện Abbey DLD

ALPHA SCHOLARS PROGRAMME

Giá trị: 50% tuition fee

Trung học

Adcote School Cấp học Điều kiện Adcote School

Adcote School

Giá trị: 50%

Trung học

Oxford Sixth Form College Cấp học Điều kiện Oxford Sixth Form College

Oxford Sixth Form College 40%

Giá trị: GBP 10,000

Trung học

Trường Trung Học St. Clare's Oxford Cấp học Điều kiện Trường Trung Học St. Clare's Oxford

St.Clare Oxford High School 100%

Giá trị: GBP 42626

Trung học

d’Overbroeck’s College Cấp học Điều kiện d’Overbroeck’s College

Sixth Form Scholarship

Giá trị: 25% tuition fee

Trung học

Olympiad scholarship

Giá trị: lên đến 100% học phí

Trung học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.0

Friendship Ambassador Award

Giá trị: £1500 đến £6000

Trung học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 5.0

Tham các hoạt động ngoại khóa, từ thiện hoặc có năng khiếu nghệ thuật, thể thao xuất sắc

Lucton School Cấp học Điều kiện Lucton School

Lucton Scholarship

Giá trị: 9780 - 25%

Trung học

CATS College Cấp học Điều kiện CATS College

Oxbridge Scholarship - Học bổng 100% full tuition fee và living cost

Giá trị: 100%

Trung học

Entrance Scholarship

Giá trị: 20%-40% học phí

Trung học

Cardiff Sixth Form College Cấp học Điều kiện Cardiff Sixth Form College

Học bổng 50% học phí dành cho sinh viên quốc tế của Cardiff Sixth Form College

Giá trị: 50% học phí

Trung học

UEA Newton Cấp học Điều kiện UEA Newton

Newton A level Scholarship

Giá trị: Up to 50% học phí

Trung học

Concord College Cấp học Điều kiện Concord College

Học bổng Trung học Concord College

Giá trị: 5 - 20% học phí

Trung học

Brooke House College Cấp học Điều kiện Brooke House College

Brooke House College England Scholarship

Giá trị: Up to 100% học phí

Trung học

GPA 7.0 - Tiếng Anh 5.0

Mander Portman Woodward (MPW) Cấp học Điều kiện Mander Portman Woodward (MPW)

The Woodward scholarship

Giá trị: 100% học phí

Trung học

Creative and performing arts scholarships

Giá trị: 10% - 50% học phí

Trung học

Academic scholarships

Giá trị: 10% - 50% học phí

Trung học

Kings College - Kings Education Cấp học Điều kiện Kings College - Kings Education

Entrance Scholarship

Giá trị: Up to 50% học phí

Trung học

Ashbourne College Cấp học Điều kiện Ashbourne College

International Scholarship

Giá trị: 10-100% học phí

Trung học