Orange Knowledge Program (OKP)

Orange Knowledge Program (OKP)

Maastricht School of Management (MsM)
Maastricht School of Management (MsM)

Maastricht School of Management (MsM)

Maastricht, Limburg, Netherlands

Maastricht School of Management (MSM) là Trường đào tạo quản lý lớn lên từ Viện Nghiên cứu Quản lý được thành lập năm 1952 tại Delft và hiện nay tọa lạc ở thành phố Maastricht, đây là một tổ chức giáo dục quốc tế tập trung vào quản lý sau đại học. MSM cung cấp các chương trình cấp bằng quản lý có uy tín như Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Quản trị Kinh doanh (EMBA), Thạc sĩ Quản lý Giáo dục và Thạc sĩ Khoa học (MSc) về Quản lý & Kỹ thuật

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Maastricht School of Management (MsM)
Tên chương trình học bổng Orange Knowledge Program (OKP)
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng 100% học phí

Số lượng Giới hạn

Chuyên ngành
 • MBA: €32.500
 • Master of Arts in Management: €16.000
Hạn nộp 24 March 2020
Điều kiện khác Employer Statement, Government Statement

Điều kiện chi tiết

Kiểm tra điều kiện nhận OKP

 • Ứng viên làm việc cho một trong các loại hình tổ chức, cơ quan quốc gia và/ hoặc địa phương sau: bộ, cơ sở giáo dục trung học hoặc dạy nghề, trường đại học, công ty tư nhân, ủy ban, hội đồng hoặc NGO.
 • Ứng viên có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực có liên quan đến chương trình học, có mạng lưới liên quan đến phát triển địa phương và thông qua chức vụ hiện tại ứng viên có thể áp dụng được những gì đã học vào thực tế.
 • Ứng viên đã được nhận vào khóa học hoặc chương trình muốn có học bổng OKP.
 • Nơi làm việc của ứng viên hỗ trợ đơn xin học bổng thông qua thư giới thiệu, tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục trả lương cho ứng viên trong suốt quá trình học và sau khi ứng viên trở về sẽ có cơ hội để áp dụng những gì đã học được vào trong thực tế

Đăng ký MSM

 • Bản sao bản dịch tiếng Anh được công chứng của bằng Cử nhân/ Thạc sĩ
 • Bản sao bản dịch tiếng Anh được công chứng của bảng điểm Cử nhân/ Thạc sĩ
 • CV/ Resume bằng tiếng Anh
 • Motivation letter
 • Chứng chỉ chứng minh trình độ tiếng Anh
 • Bản sao hộ chiếu

Học bổng khác của trường

Maastricht School of Management (MsM) Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM)

Corporate Discounts

Giá trị: Up to 50% học phí

Thạc sĩ

Entrepreneurship/ Family Business Scholarship

Giá trị: Up to 25% học phí

Thạc sĩ

Public Service/ NGO Scholarship

Giá trị: Up to 25% học phí

Thạc sĩ

Alumni Lifelong Learning

Giá trị: Up to 50% học phí

Thạc sĩ

Orange Tulip Scholarship

Giá trị: Up to 80% học phí

Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Hà Lan

Saxion University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Saxion University of Applied Sciences

Saxion Excellent Scholarship

Giá trị: 2500 Eur

Cử nhân

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences

Holland Scholarship

Giá trị: 5000 Eur

Thạc sĩ

University of Amsterdam Cấp học Điều kiện University of Amsterdam

Holland Scholarship (HS) - University of Amsterdam

Giá trị: €5000

Cử nhân

The Hague University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện The Hague University of Applied Sciences

Orange Knowledge Programme (OKP)

Giá trị: 95% học phí và chi phí đi lại, bảo hiểm, visa

Thạc sĩ

Motivation letter

Rotterdam University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Rotterdam University of Applied Sciences

Orange Knowledge Programme (OKP)

Giá trị: 100% học phí, visa, tiền đi lại và bảo hiểm

Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

Trường Trung Học St. Clare's Oxford , UK Cấp học Điều kiện Trường Trung Học St. Clare's Oxford , UK

St.Clare Oxford High School 100%

Giá trị: GBP 42626

Trung học

d’Overbroeck’s College, UK Cấp học Điều kiện d’Overbroeck’s College, UK

Sixth Form Scholarship

Giá trị: 25% tuition fee

Trung học

Flinders University, Australia Cấp học Điều kiện Flinders University, Australia

Scholarships available for courses in Business, Engineering, IT and Science.

Giá trị: 25% học phí năm đầu tiên

Cử nhân , Thạc sĩ

Torrens University Australia, Australia Cấp học Điều kiện Torrens University Australia, Australia

Business Merit 25% Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA khá trở lên - Tiếng Anh IELTS 6.5 (Undergraduate) hoặc 7.0 Postgraduate)

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

Mitchell History Award

Giá trị: 2.000 AUD

Cử nhân

GPA 60% - Tiếng Anh 6.5 trở lên