Orange Knowledge Program (OKP)

Orange Knowledge Program (OKP)

Maastricht School of Management (MsM)
Maastricht School of Management (MsM)

Maastricht School of Management (MsM)

Maastricht, Limburg, Netherlands

Maastricht School of Management (MSM) là Trường đào tạo quản lý lớn lên từ Viện Nghiên cứu Quản lý được thành lập năm 1952 tại Delft và hiện nay tọa lạc ở thành phố Maastricht, đây là một tổ chức giáo dục quốc tế tập trung vào quản lý sau đại học. MSM cung cấp các chương trình cấp bằng quản lý có uy tín như Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Quản trị Kinh doanh (EMBA), Thạc sĩ Quản lý Giáo dục và Thạc sĩ Khoa học (MSc) về Quản lý & Kỹ thuật

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Maastricht School of Management (MsM)
Tên chương trình học bổng Orange Knowledge Program (OKP)
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng 100% học phí

Số lượng Giới hạn

Chuyên ngành
 • MBA: €32.500
 • Master of Arts in Management: €16.000
Hạn nộp 24 March 2020
Điều kiện khác Employer Statement, Government Statement

Điều kiện chi tiết

Kiểm tra điều kiện nhận OKP

 • Ứng viên làm việc cho một trong các loại hình tổ chức, cơ quan quốc gia và/ hoặc địa phương sau: bộ, cơ sở giáo dục trung học hoặc dạy nghề, trường đại học, công ty tư nhân, ủy ban, hội đồng hoặc NGO.
 • Ứng viên có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực có liên quan đến chương trình học, có mạng lưới liên quan đến phát triển địa phương và thông qua chức vụ hiện tại ứng viên có thể áp dụng được những gì đã học vào thực tế.
 • Ứng viên đã được nhận vào khóa học hoặc chương trình muốn có học bổng OKP.
 • Nơi làm việc của ứng viên hỗ trợ đơn xin học bổng thông qua thư giới thiệu, tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục trả lương cho ứng viên trong suốt quá trình học và sau khi ứng viên trở về sẽ có cơ hội để áp dụng những gì đã học được vào trong thực tế

Đăng ký MSM

 • Bản sao bản dịch tiếng Anh được công chứng của bằng Cử nhân/ Thạc sĩ
 • Bản sao bản dịch tiếng Anh được công chứng của bảng điểm Cử nhân/ Thạc sĩ
 • CV/ Resume bằng tiếng Anh
 • Motivation letter
 • Chứng chỉ chứng minh trình độ tiếng Anh
 • Bản sao hộ chiếu

Học bổng khác của trường

Maastricht School of Management (MsM) Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM)

Corporate Discounts

Giá trị: Up to 50% học phí

Thạc sĩ

Entrepreneurship/ Family Business Scholarship

Giá trị: Up to 25% học phí

Thạc sĩ

Public Service/ NGO Scholarship

Giá trị: Up to 25% học phí

Thạc sĩ

Alumni Lifelong Learning

Giá trị: Up to 50% học phí

Thạc sĩ

Orange Tulip Scholarship

Giá trị: Up to 80% học phí

Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Hà Lan

Fontys University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Fontys University of Applied Sciences

Creative Mind Scholarship

Giá trị: € 3,000

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS 6.0

Motivation letter, CV

Tilburg University Cấp học Điều kiện Tilburg University

Orange Knowledge Program (OKP)

Giá trị: 100% học phí

Thạc sĩ

The Hague University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện The Hague University of Applied Sciences

Susana Menendez Bright Future Scholarships (BFS)

Giá trị: 100% học phí

Thạc sĩ

Tiếng Anh IELTS từ 6.0, CAE & CPE, TOEIC từ 670 (nghe, đọc) và 290 (nói, viết), TOEFL từ 550 (trên giấy) hoặc 80 (Internet)

Bài luận (bằng tiếng Anh, 900 - 1100 từ) giải thích cách bạn có thể trở thành một nhà đổi mới có sức ảnh hưởng và những gì bạn muốn đóng góp để tạo ra một thế giới tốt hơn

Maastricht School of Management (MsM) Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM)

Dean’s Development Fund

Giá trị: Up to 65% học phí

Thạc sĩ

Entrepreneurship/ Family Business Scholarship

Giá trị: Up to 25% học phí

Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

Aberystwyth University, UK Cấp học Điều kiện Aberystwyth University, UK

International Postgraduate Excellence Scholarships

Giá trị: Lên đến £8,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Brock University, Canada Cấp học Điều kiện Brock University, Canada

Brock Scholars Award

Giá trị: Up to $16.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Western Washington University, USA Cấp học Điều kiện Western Washington University, USA

International Year( 2 Quarters)

Giá trị: $1,500 -$5,000

Đại học quốc tế năm 1

University of Portsmouth, UK Cấp học Điều kiện University of Portsmouth, UK

Vice Chancellors Global Development Scholarship

Giá trị: £1,600

Cử nhân , Thạc sĩ

Sinh viên đăng ký học Full-time

American University, USA Cấp học Điều kiện American University, USA

Academic +Talent Program

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân