Out-of-State & International Scholarships

Out-of-State & International Scholarships

University of Massachusetts Lowell
University of Massachusetts Lowell

University of Massachusetts Lowell

Lowell MA, Massachusetts , USA

Nằm trong top 90 trường Đại học công lập tốt nhất nước Mỹ, University of Massachusetts Lowell cung cấp gần 200 chương trình học với đa dạng các ngành học được công nhận bởi nhiều tổ chức uy tín.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Massachusetts Lowell
Tên chương trình học bổng Out-of-State & International Scholarships
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $ 10,000 - $20,000

Điều kiện tóm tắt
GPA 3.0-3.2

Điều kiện chi tiết

Điều kiện gia hạn:

  • Duy trì GPA: 3.0-3.2
  • Sinh viên toàn thời gian, tối đa tám học kỳ liên tiếp.

Thông tin chi tiết

UMass Lowell cung cấp học bổng cho các sinh viên quốc tế năm đầu đại học có bằng khen đặc biệt.

Loại và số tiền của giải thưởng phụ thuộc vào đánh giá toàn diện về nhóm ứng viên mỗi năm.

 

 

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Washington State University Cấp học Điều kiện Washington State University

International Merit Awards

Giá trị: 2.000 USD

Dự bị đại học

GPA 3.6+

Đóng góp cho cộng đồng hoặc bất kỳ thành tích nổi bật khác.

Texas A&M University - Corpus Christi Cấp học Điều kiện Texas A&M University - Corpus Christi

International Achieve Scholar

Giá trị: $2,001 - $3,000

Cử nhân

GPA 3.3/4.0

The Knox School Cấp học Điều kiện The Knox School

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $24,000 / năm

Trung học

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

GPA&SAT Scholarship

Giá trị: $40,000

Cử nhân

GPA 3.3/4.0

California State University Northridge Cấp học Điều kiện California State University Northridge

University Scholarship

Giá trị: $7,500

Cử nhân

GPA 3,25

Học bổng khác trên thế giới

University of Glasgow, UK Cấp học Điều kiện University of Glasgow, UK

University international leadership scholarship

Giá trị: £10,000

Thạc sĩ

Flinders University, Australia Cấp học Điều kiện Flinders University, Australia

Flinders Go Beyond Scholarship

Giá trị: 25% Học phí 2 kỳ đầu

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Charles Sturt University (CSU), Australia Cấp học Điều kiện Charles Sturt University (CSU), Australia

Undergraduate & Postgraduate Scholarship

Giá trị: AU$ 2,000 – 4,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Bournemouth University, UK Cấp học Điều kiện Bournemouth University, UK

BU Music Scholarships

Giá trị: 1,150 Bảng ( major) hoặc 450 Bảng ( minor)

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Prince Edward Island (UPEI), Canada Cấp học Điều kiện University of Prince Edward Island (UPEI), Canada

Entrance scholarships

Giá trị: $1,000 to $3,000

Cử nhân

GPA 90% trở lên, thuộc Top 5% -10% của trường - Tiếng Anh 6.5 trở lên