Regional Scholarship

Regional Scholarship

Colorado State University
Colorado State University

Colorado State University

Fort Collins, Colorado, USA

Thành lập năm 1870, Colorado State University là một trong những trường đại học công lập lâu đời tại Mỹ, Colorado State University đào tạo nhiều ngành thế mạnh từ kinh tế đến kỹ thuật, hệ thống các chương trình học thuật đa dạng, giảng viên nhiều kinh nghiệm là môi trường học tập tốt đối với các sinh viên quốc tế. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Colorado State University
Tên chương trình học bổng Regional Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $ 10,000

Thông tin chi tiết

Học bổng chỉ dành cho chương trình Pathway, đối với các sinh viên theo học chương trình 1-Semester, 2-Semester, 3-Semester Program.

Học bổng khác của trường

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Vietnam Student Scholarship

Giá trị: $4,000 - $8,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1

Presidential, Provost’s, Dean’s, and Academic Recognition Scholarship

Giá trị: $20,000 - $40,000

Cử nhân

Merit Scholarships for Colorado Resident

Giá trị: $4,000 - $16,000

Cử nhân

Cascade Scholarship

Giá trị: $6,000

Cử nhân

Graduate Progression Scholarship

Giá trị: $8,000

Thạc sĩ

GPA 3.75

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

CATS Academy Boston Cấp học Điều kiện CATS Academy Boston

Merit Scholarship

Giá trị: 20 - 50% học phí

Trung học

Lynn University Cấp học Điều kiện Lynn University

International Year (2 Semesters)

Giá trị: up to $7,000

Đại học quốc tế năm 1

Rollins College Cấp học Điều kiện Rollins College

Donald J. Cram Science Scholarships

Giá trị: $5,000/năm

Cử nhân

Texas A&M University - Corpus Christi Cấp học Điều kiện Texas A&M University - Corpus Christi

International Islander Scholar

Giá trị: $1,001 - $2,000

Cử nhân

GPA 3.2/4.0

George Mason University Cấp học Điều kiện George Mason University

Progression Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

GPA 3.5-4.0 hoặc 3.0-3,49

Học bổng khác trên thế giới

University of Exeter, UK Cấp học Điều kiện University of Exeter, UK

Undergraduate Global Excellence Scholarships

Giá trị: £5,000- £10,000

Cử nhân

Wrexham Glyndwr University, UK Cấp học Điều kiện Wrexham Glyndwr University, UK

The Global Wales Postgraduate Scholarship

Giá trị: up to £10,000

Chứng chỉ sau đại học

La Trobe University, Australia Cấp học Điều kiện La Trobe University, Australia

La Trobe University Excellence Scholarship

Giá trị: up to 50% cho toàn bộ khóa học

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA 80% - Tiếng Anh Đáp ứng được nhu cầu đầu vào của trường

Academic performance, extra-curricular activities, and any other outstanding achievements.

The University of Hull, UK Cấp học Điều kiện The University of Hull, UK

GREAT Scholarship 2023

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

University of St Andrews, UK Cấp học Điều kiện University of St Andrews, UK

International Undergraduate Scholarrship

Giá trị: £10,000

Cử nhân