Học bổng đầu vào trường Bradshaw Christian School

Bradshaw Christian School
Bradshaw Christian School

Bradshaw Christian School

Sacramento, California, USA

Nhiệm vụ của Bradshaw Christian School là đào tạo và nuôi dưỡng học sinh trong sự phát triển về tinh thần, học tập, thể chất, tình cảm và xã hội. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Bradshaw Christian School
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 7.000 USD

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

American University Cấp học Điều kiện American University

Academic +Talent Program

Giá trị: $18,000

Cử nhân

Northeastern University Cấp học Điều kiện Northeastern University

Merit Scholarships

Giá trị: $10,000 - $28,000

Cử nhân

Lipscomb University Cấp học Điều kiện Lipscomb University

State Add-On Scholarships

Giá trị: $1,500 - $3,000

Cử nhân

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Presidential, Provost’s, Dean’s, and Academic Recognition Scholarship

Giá trị: $20,000 - $40,000

Cử nhân

West Nottingham Academy Cấp học Điều kiện West Nottingham Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $23,300 / năm

Trung học

Học bổng khác trên thế giới

Luther College High School, Canada Cấp học Điều kiện Luther College High School, Canada

Dome Scholarship

Giá trị: 1000

Trung học

Queensland University of Technology (QUT), Australia Cấp học Điều kiện Queensland University of Technology (QUT), Australia

QUT International College Pathway Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Cao đẳng , Dự bị đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Học sinh từ hina, Colombia, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, Philippines, Sri Lanka, Taiwan and Vietnam.

The University of Northampton, UK Cấp học Điều kiện The University of Northampton, UK

International Scholarship for Foundation Student

Giá trị: 50% học phí

Dự bị đại học

International Scholarship

Giá trị: 30% học phí

Cử nhân

GPA 8.0

Học Direct, duy trì điểm C trở lên trong quá trình học

Nottingham Trent University, UK Cấp học Điều kiện Nottingham Trent University, UK

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

GPA 7.5 trở lên