Học bổng đầu vào

Học bổng đầu vào

The Quarry Lane School - International Academy

Trường Quarry Lane có trụ sở chính tại Dublin, bang California, gần sân bay quế tế Oakland.Nhà trường luôn có các chương trình hỗ trợ sinh viên, đặc biêt là sinh viên quốc tế.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng The Quarry Lane School - International Academy
Tên chương trình học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 12.6000 USD đến 21.250USD

Điều kiện khác Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Illinois Institute of Technology Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: 22,000 USD/1 năm

Cử nhân

Lipscomb University Cấp học Điều kiện Lipscomb University

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $10,000

Cử nhân

American University Cấp học Điều kiện American University

Freshment Merit Aid Basics

Giá trị: $8,000 - $22,000

Cử nhân

Manhattan College Cấp học Điều kiện Manhattan College

International Scholarship

Giá trị: $ 6,000 - $ 30,000

Cử nhân

Long Island University (LIU) Brooklyn Cấp học Điều kiện Long Island University (LIU) Brooklyn

Graduate Direct Admission

Giá trị: $2,000 - $4,000

Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

The University of Hull, UK Cấp học Điều kiện The University of Hull, UK

Fairer Future Global Scholarship

Giá trị: 50%

Cử nhân

De Montfort University, UK Cấp học Điều kiện De Montfort University, UK

DMU International Scholarship

Giá trị: £1,500

Cử nhân , Thạc sĩ

Đã nộp £3,000 deposit

University of Wollongong, Australia Cấp học Điều kiện University of Wollongong, Australia

Vietnam Bursary

Giá trị: 10%

Cao đẳng , Dự bị đại học , Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

University of Canada West, Canada Cấp học Điều kiện University of Canada West, Canada

UCW - International Student Leaders Award

Giá trị: 12,000 CAD

Cử nhân

Có mẫu đơn xin hoc bổng và hoàn thành giải thưởng; Tuyên bố cá nhân

Ottawa Catholic School Board, Canada Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board, Canada

OCSB International Student Program Award For Collaboration

Giá trị: $ 600

Trung học