Merit scholarships

Merit scholarships

Temple University
Temple University

Temple University

Philadelphia, Pennsylvania, USA

Đại học Temple là trường Đại học Công lập được thành lập năm 1884, nằm tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, một trong những thành phố cổ và lớn nhất nước Mỹ, cách Washington DC 200km và New York 150km, là địa điểm tuyệt vời dành cho sinh viên quốc tế khi học tập tại Mỹ.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Temple University
Tên chương trình học bổng Merit scholarships
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng £2,000

Thông tin chi tiết

Dành cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập tốt. Các học bổng này có giá trị từ $ 2.000 đến toàn bộ học phí.

Học bổng tự động xét khi sinh viên nộp đơn. 

Học bổng khác của trường

Temple University Cấp học Điều kiện Temple University

Broad Street Finish Line Scholarship

Giá trị: $ 500 - $ 5.000

Cao đẳng , Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân

YouAreWelcomeHere Campaign and Scholarship

Giá trị: $20,000

Cử nhân

Why US campaign and scholarship

Giá trị: $ 2.000 - $ 10.000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Oglethorpe University Cấp học Điều kiện Oglethorpe University

International Scholarship

Giá trị: $ 16000-$21000

Cử nhân

University of Vermont Cấp học Điều kiện University of Vermont

Master s International Year ( 2 Semesters)

Giá trị: $5,000 - $10,000

Dự bị thạc sĩ

Presidential Scholarship

Giá trị: $17,000-$20,000/ year

Cử nhân

GPA 3.0

Elmhurst University (Elmhurst College) Cấp học Điều kiện Elmhurst University (Elmhurst College)

International Chairman’s Award

Giá trị: $ 20,000

Cử nhân

Texas A&M University - Corpus Christi Cấp học Điều kiện Texas A&M University - Corpus Christi

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $1,000 - $4,000

Cử nhân

GPA minimum GPA of 3.0

Học bổng khác trên thế giới

Swinburne University of Technology, Australia Cấp học Điều kiện Swinburne University of Technology, Australia

George Swinburne STEM Postgraduate Scholarship

Giá trị: 30%

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of the Arts, London, UK Cấp học Điều kiện University of the Arts, London, UK

UAL International Post

Giá trị: £5,000

Chứng chỉ sau đại học

UC International College, New Zealand Cấp học Điều kiện UC International College, New Zealand

Gift Voucher

Giá trị: $200

Cao đẳng

Flinders University, Australia Cấp học Điều kiện Flinders University, Australia

Flinders Go Beyond Scholarship

Giá trị: 25% Học phí 2 kỳ đầu

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Bellerbys College, UK Cấp học Điều kiện Bellerbys College, UK

GCSE Pathway Scholarship

Giá trị: 70%

Trung học