Master s International Year ( 2 Semesters)

Master s International Year ( 2 Semesters)

University of Vermont
University of Vermont

University of Vermont

Burlington, Vermont , USA

University of Vermont tọa lạc tại Burlington, thành phố lớn nhất của bang Vermont, cách biên giới Vermont – Quebec giữa Mỹ và Canada chỉ 72 km, University of Vermont là trường đại học lâu đời thứ 5 ở vùng New England (sau Havard, Yale, Darthmouth và Brown). Được thành lập vào năm 1791, trường đại học Vermont là một trong 52 trường “Flagship” của nước Mỹ.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Vermont
Tên chương trình học bổng Master s International Year ( 2 Semesters)
Cấp học Dự bị thạc sĩ
Giá trị học bổng $5,000 - $10,000

Renewable for 1 year if student maintains 3.5 GPA

Học bổng khác của trường

University of Vermont Cấp học Điều kiện University of Vermont

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $8,000 - $20,000

Cử nhân

Global Gateway Program(2 Semesters)

Giá trị: $5,000 - $10,000

Dự bị đại học

Presidential Scholarship

Giá trị: $17,000-$20,000/ year

Cử nhân

GPA 3.0

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

University of Hartford Cấp học Điều kiện University of Hartford

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $13,000 - $23,000

Cử nhân

American University Cấp học Điều kiện American University

Freshment Merit Aid Basics

Giá trị: $8,000 - $22,000

Cử nhân

DePaul University Cấp học Điều kiện DePaul University

Global Gateway Program(3 Quarters)

Giá trị: $2,000 -$15,000

Đại học quốc tế năm 1

Winchendon School Cấp học Điều kiện Winchendon School

Học bổng 2019 The Winchendon

Giá trị: 28.650 USD

Trung học

Lipscomb University Cấp học Điều kiện Lipscomb University

State Add-On Scholarships

Giá trị: $1,500 - $3,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Australian Catholic University (ACU), Australia Cấp học Điều kiện Australian Catholic University (ACU), Australia

Mercy Scholarship

Giá trị: 100%

Cử nhân

GPA GPA of 4 on the ACU 7

Western Sydney University - Sydney Campus, Australia Cấp học Điều kiện Western Sydney University - Sydney Campus, Australia

Western Sydney International Scholarships – Undergraduate

Giá trị: $5,000 - $7,000 per year

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Dựa trên thành tích lớp 12 để xét

The University of Newcastle Australia , Australia Cấp học Điều kiện The University of Newcastle Australia , Australia

Entrance Scholarship

Giá trị: 500AUD

Cao đẳng

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

South West (Bunbury) Campus International Accommodation Scholarship

Giá trị: 80% phí chỗ ở

University of Sydney, Australia Cấp học Điều kiện University of Sydney, Australia

International Undergraduate Commencing Scholarship

Giá trị: 5.000 AUD

Cử nhân

GPA 65% - Tiếng Anh 6.5 trở lên