2019-2020 Alumni Association Scholarship

2019-2020 Alumni Association Scholarship

California State University Fullerton

Thành lập năm 1957, California State University Fullerton là một cơ sở hàng đầu của California State University (CSU), phục vụ như một trung tâm văn hóa và trí tuệ cho Southern California, là nơi đào tạo nguồn lao động chất lượng và phát triển kinh tế. Mô hình hỗ trợ sự thành công của sinh viên thông qua các trải nghiệm giáo dục và ngoại khóa có tác động cao, bao gồm nghiên cứu hợp tác giữa giảng viên và sinh viên.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng California State University Fullerton
Tên chương trình học bổng 2019-2020 Alumni Association Scholarship
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng $3,000 và $1,000

Số lượng Hai học bổng $ 3.000, tám học bổng $ 1.000 mỗi trường đại học

Hạn nộp 13/3/2020
Điều kiện tóm tắt
GPA 3.0

Điều kiện chi tiết

 • GPA: 3.0
 • Yêu cầu: Một thư giới thiệu
 • Hiệp hội sẽ xem xét bốn lĩnh vực sau đây khi xem xét các ứng dụng:
  • Thành tích học tập - một cam kết thể hiện cho sự thành công trong học tập hoặc tiến bộ trong một ngành được chọn.
  • Titan Pride - một tình yêu dành cho khuôn viên trường và ý nghĩa của việc trở thành Titan
  • Sự tham gia vào hoạt động cộng đồng - không chỉ là lượng thời gian đầu tư vào dịch vụ, mà còn là công việc và niềm đam mê đối với cộng đồng (cả trong và ngoài CSUF)
  • Nhu cầu tài chính thể hiện - điều này có thể được chia sẻ với cách ứng viên muốn đầu tư học bổng để đạt được mục tiêu giáo dục của

Thông tin chi tiết

 • Chương trình học bổng này được thành lập bởi Hiệp hội cựu sinh viên Cal State Fullerton. Quỹ học bổng được huy động thông qua sự hỗ trợ của cựu sinh viên CSUF.
 • Quỹ học bổng được trao phải được sử dụng trong năm học sắp tới và không được chuyển sang trường hoặc chương trình khác.
 • Để đủ điều kiện nhận học bổng của Hiệp hội cựu sinh viên CSUF, ứng viên không được nhận hơn $5.000 trong tổng số tiền học bổng mỗi năm. 
 • Học sinh phải được ghi danh tại Cal State Fullerton với tư cách là học sinh toàn thời gian trong hai học kỳ liên tiếp. 
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể là sinh viên năm thứ nhất nếu họ là cựu sinh viên CSUF. Học sinh phải tham dự CSUF cho năm học 2019-2020. Những người nhận học bổng sẽ được mời và khuyến khích tham dự các sự kiện cựu sinh viên trong năm 2019-2020.
 • Nộp đơn xin học bổng hoàn thành trước ngày 13/3/2020 qua cổng thông tin sinh viên. ứng viên vào chung kết sẽ được yêu cầu tham gia một cuộc phỏng vấn với Hội đồng quản trị Hiệp hội cựu sinh viên vào ngày 11/4/2020.
 • Người nhận học bổng sẽ được thông báo trong vòng hai tuần kể từ ngày phỏng vấn.

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Lake Ridge Academy Cấp học Điều kiện Lake Ridge Academy

Học bổng Mùa Thu 2020 trường Lake Ridge Academy

Giá trị: 18.000 USD

Trung học

University of Hartford Cấp học Điều kiện University of Hartford

International Pathway Program(2 semesters)

Giá trị: $8,000 - $15,000

Dự bị đại học

Aviation Institute of Maintenance Cấp học Điều kiện Aviation Institute of Maintenance

International Student Scholarship - AIM

Giá trị: $2,500

Cử nhân

Pace University Cấp học Điều kiện Pace University

scholarship for transfer student

Giá trị: up to 20,000 USD

Cử nhân

Texas A&M University - Corpus Christi Cấp học Điều kiện Texas A&M University - Corpus Christi

International Impact Scholar

Giá trị: $1,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

The University of Queensland - UQ, Australia Cấp học Điều kiện The University of Queensland - UQ, Australia

Liveris Academy Undergraduate Scholarship

Giá trị: $10,000/năm

Cử nhân

Hoàn thành lớp 12

Southern Cross University - SCU, Australia Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU, Australia

Advancement Scholarship

Giá trị: 5.000 AUD

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 7.0 trở lên - Tiếng Anh 6.0 trở lên

University of Liverpool, UK Cấp học Điều kiện University of Liverpool, UK

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

GPA 7.5 trở lên

St. Francis Xavier University, Canada Cấp học Điều kiện St. Francis Xavier University, Canada

International Entrance Scholarship

Giá trị: $10,000

Cử nhân

GPA 90% trở lên - Tiếng Anh IELTS 6.5 không band nào dưới 6.0

Queensland University of Technology (QUT), Australia Cấp học Điều kiện Queensland University of Technology (QUT), Australia

Creative Industries International Scholarship - Vietnam Excellence

Giá trị: 50%

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA < 8.6 tất cả các môn và trung bình môn - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học