2019-2020 Alumni Association Scholarship

2019-2020 Alumni Association Scholarship

California State University Fullerton

Thành lập năm 1957, California State University Fullerton là một cơ sở hàng đầu của California State University (CSU), phục vụ như một trung tâm văn hóa và trí tuệ cho Southern California, là nơi đào tạo nguồn lao động chất lượng và phát triển kinh tế. Mô hình hỗ trợ sự thành công của sinh viên thông qua các trải nghiệm giáo dục và ngoại khóa có tác động cao, bao gồm nghiên cứu hợp tác giữa giảng viên và sinh viên.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng California State University Fullerton
Tên chương trình học bổng 2019-2020 Alumni Association Scholarship
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng $3,000 và $1,000

Số lượng Hai học bổng $ 3.000, tám học bổng $ 1.000 mỗi trường đại học

Hạn nộp 13/3/2020
Điều kiện tóm tắt
GPA 3.0

Điều kiện chi tiết

 • GPA: 3.0
 • Yêu cầu: Một thư giới thiệu
 • Hiệp hội sẽ xem xét bốn lĩnh vực sau đây khi xem xét các ứng dụng:
  • Thành tích học tập - một cam kết thể hiện cho sự thành công trong học tập hoặc tiến bộ trong một ngành được chọn.
  • Titan Pride - một tình yêu dành cho khuôn viên trường và ý nghĩa của việc trở thành Titan
  • Sự tham gia vào hoạt động cộng đồng - không chỉ là lượng thời gian đầu tư vào dịch vụ, mà còn là công việc và niềm đam mê đối với cộng đồng (cả trong và ngoài CSUF)
  • Nhu cầu tài chính thể hiện - điều này có thể được chia sẻ với cách ứng viên muốn đầu tư học bổng để đạt được mục tiêu giáo dục của

Thông tin chi tiết

 • Chương trình học bổng này được thành lập bởi Hiệp hội cựu sinh viên Cal State Fullerton. Quỹ học bổng được huy động thông qua sự hỗ trợ của cựu sinh viên CSUF.
 • Quỹ học bổng được trao phải được sử dụng trong năm học sắp tới và không được chuyển sang trường hoặc chương trình khác.
 • Để đủ điều kiện nhận học bổng của Hiệp hội cựu sinh viên CSUF, ứng viên không được nhận hơn $5.000 trong tổng số tiền học bổng mỗi năm. 
 • Học sinh phải được ghi danh tại Cal State Fullerton với tư cách là học sinh toàn thời gian trong hai học kỳ liên tiếp. 
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể là sinh viên năm thứ nhất nếu họ là cựu sinh viên CSUF. Học sinh phải tham dự CSUF cho năm học 2019-2020. Những người nhận học bổng sẽ được mời và khuyến khích tham dự các sự kiện cựu sinh viên trong năm 2019-2020.
 • Nộp đơn xin học bổng hoàn thành trước ngày 13/3/2020 qua cổng thông tin sinh viên. ứng viên vào chung kết sẽ được yêu cầu tham gia một cuộc phỏng vấn với Hội đồng quản trị Hiệp hội cựu sinh viên vào ngày 11/4/2020.
 • Người nhận học bổng sẽ được thông báo trong vòng hai tuần kể từ ngày phỏng vấn.

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Lipscomb University Cấp học Điều kiện Lipscomb University

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $10,000

Cử nhân

James Madison University Cấp học Điều kiện James Madison University

Graybeal Scholarship

Giá trị: $ 5,000

Cử nhân

GPA 2.8

Saint Louis University (SLU) Cấp học Điều kiện Saint Louis University (SLU)

Presidential Scholarship

Giá trị: Full tuition

Cử nhân

GPA 3.85

1360+ SAT hoặc 30+ ACT. Hồ sơ xin học bổng nộp riêng

Illinois Institute of Technology Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: 22,000 USD/1 năm

Cử nhân

Arizona State University Cấp học Điều kiện Arizona State University

First-year undergraduate scholarship for international student

Giá trị: up to 15,500 USD/1 năm, gia hạn mỗi năm

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

The University of Northampton, UK Cấp học Điều kiện The University of Northampton, UK

International Scholarship for Foundation Student

Giá trị: 50% học phí

Dự bị đại học

University of Greenwich, UK Cấp học Điều kiện University of Greenwich, UK

Scholarship for Vietnamese student

Giá trị: 50% học phí

Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

University of Technology Sydney UTS, Australia Cấp học Điều kiện University of Technology Sydney UTS, Australia

UTS Science International Diploma to Degree Scholarship for Excellence (INSEARCH)

Giá trị: $5.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Bangor University, UK Cấp học Điều kiện Bangor University, UK

Professional Experience Scholarship

Giá trị: Lên đến £4,000

Thạc sĩ

ít nhất có 2 năm kinh nghiệm

University of the West of England Bristol (UWE Bristol), UK Cấp học Điều kiện University of the West of England Bristol (UWE Bristol), UK

Master Scholarships

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

Personal Statement