RAMs Transfer Scholarship

RAMs Transfer Scholarship

Colorado State University
Colorado State University

Colorado State University

Fort Collins, Colorado, USA

Thành lập năm 1870, Colorado State University là một trong những trường đại học công lập lâu đời tại Mỹ, Colorado State University đào tạo nhiều ngành thế mạnh từ kinh tế đến kỹ thuật, hệ thống các chương trình học thuật đa dạng, giảng viên nhiều kinh nghiệm là môi trường học tập tốt đối với các sinh viên quốc tế. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Colorado State University
Tên chương trình học bổng RAMs Transfer Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $ 10,000

Giá trị tối đa được chi trả mỗi năm $5,000

Hạn nộp Tự động xét

Điều kiện chi tiết

Dành cho sinh viên không cư trú chuyển tiếp theo học chương trình Cử nhân đầu tiên. 

Thông tin chi tiết

Học bổng dựa trên thành tích, rất cạnh tranh.

Học bổng khác của trường

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Vietnam Student Scholarship

Giá trị: $4,000 - $8,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1

Presidential, Provost’s, Dean’s, and Academic Recognition Scholarship

Giá trị: $20,000 - $40,000

Cử nhân

Merit Scholarships for Colorado Resident

Giá trị: $4,000 - $16,000

Cử nhân

Cascade Scholarship

Giá trị: $6,000

Cử nhân

Regional Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Virginia International University Cấp học Điều kiện Virginia International University

Campus Employment Scholarship

Giá trị: $ 500 - $ 4,000

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.0/4.0

DePaul University Cấp học Điều kiện DePaul University

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $14,000 - $23,000

Cử nhân

American University Cấp học Điều kiện American University

Academic +Talent Program

Giá trị: $15,000

Cử nhân

Washington Academy Cấp học Điều kiện Washington Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $18500 / năm

Trung học

University of South Florida (USF) Cấp học Điều kiện University of South Florida (USF)

INTO Regional Scholarship

Giá trị: $5,00 - 10,000

Đại học quốc tế năm 1

Học bổng khác trên thế giới

University of Technology Sydney UTS, Australia Cấp học Điều kiện University of Technology Sydney UTS, Australia

Science Postgraduate Academic Excellence Scholarship

Giá trị: 25% all tuition fee

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Anglia Ruskin University, UK Cấp học Điều kiện Anglia Ruskin University, UK

International Early Payment Discount

Giá trị: £ 1.000

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Westminster, UK Cấp học Điều kiện University of Westminster, UK

Academic Excellent Scholarship

Giá trị: £2,500

Dự bị đại học , Cử nhân , Dự bị thạc sĩ

Đạt kết quả xuất trong trong khóa học dự bị

University of Stirling, UK Cấp học Điều kiện University of Stirling, UK

The Aviva Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

Sinh viên Việt Nam đăng ký học Full-time

La Trobe University, Australia Cấp học Điều kiện La Trobe University, Australia

Vice - Chancellor Scholarship Vietnam

Giá trị: 100%

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA 80%