RAMs Transfer Scholarship

RAMs Transfer Scholarship

Colorado State University
Colorado State University

Colorado State University

Fort Collins, Colorado, USA

Thành lập năm 1870, Colorado State University là một trong những trường đại học công lập lâu đời tại Mỹ, Colorado State University đào tạo nhiều ngành thế mạnh từ kinh tế đến kỹ thuật, hệ thống các chương trình học thuật đa dạng, giảng viên nhiều kinh nghiệm là môi trường học tập tốt đối với các sinh viên quốc tế. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Colorado State University
Tên chương trình học bổng RAMs Transfer Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $ 10,000

Giá trị tối đa được chi trả mỗi năm $5,000

Hạn nộp Tự động xét

Điều kiện chi tiết

Dành cho sinh viên không cư trú chuyển tiếp theo học chương trình Cử nhân đầu tiên. 

Thông tin chi tiết

Học bổng dựa trên thành tích, rất cạnh tranh.

Học bổng khác của trường

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Vietnam Student Scholarship

Giá trị: $4,000 - $8,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1

Presidential, Provost’s, Dean’s, and Academic Recognition Scholarship

Giá trị: $20,000 - $40,000

Cử nhân

Merit Scholarships for Colorado Resident

Giá trị: $4,000 - $16,000

Cử nhân

Cascade Scholarship

Giá trị: $6,000

Cử nhân

Regional Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

University of Vermont Cấp học Điều kiện University of Vermont

Presidential Scholarship

Giá trị: $17,000-$20,000/ year

Cử nhân

GPA 3.0

Texas A&M University - Corpus Christi Cấp học Điều kiện Texas A&M University - Corpus Christi

President’s International Excellence Award

Giá trị: $3,001 - $4,000

Cử nhân

GPA 3.5/4.0

International Impact Scholar

Giá trị: $1,000

Cử nhân

James Madison University Cấp học Điều kiện James Madison University

Dingledine-Bluestone Scholarships

Giá trị: $ 12,206

Cử nhân

GPA 3.6

University of Nebraska - Lincoln Cấp học Điều kiện University of Nebraska - Lincoln

Merit-based scholarship

Giá trị: $2000 - $15000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

International Accommodation Scholarship 2020

Giá trị: 30% phí ăn ở

University of Tasmania, Úc Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Úc

Offshore Scholarship - Business 50%

Giá trị: 50% Học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 90%

UEA Newton, UK Cấp học Điều kiện UEA Newton, UK

Newton A level Scholarship

Giá trị: Up to 50% học phí

Trung học

Curtin University, Australia Cấp học Điều kiện Curtin University, Australia

Entrance Scholarship

Giá trị: Free 10 English weeks

Dự bị đại học

University of Gloucestershire, UK Cấp học Điều kiện University of Gloucestershire, UK

International Postgraduate Scholarship

Giá trị: 7000

Thạc sĩ