International scholarships

International scholarships

Heriot-Watt University
Heriot-Watt University

Heriot-Watt University

Edinburgh, Scotland, UK

Trường được biết đến là Viện cơ khí đầu tiên trên thế giới. 

Đại học Heriot-Watt University là viện giáo dục lớn trong thành phố mang tầm vóc quốc tế.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Heriot-Watt University
Tên chương trình học bổng International scholarships
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 1500 GBP

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Bath Cấp học Điều kiện University of Bath

About the Deans Award for Academic Excellence Scholarship

Giá trị: £5,000

Chứng chỉ sau đại học

University of Huddersfield Cấp học Điều kiện University of Huddersfield

Vietnam Academic Excellence Scholarships

Giá trị: Up to 4000

Cử nhân , Thạc sĩ

University of York Cấp học Điều kiện University of York

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

GPA 7.5 trở lên

Swansea University Cấp học Điều kiện Swansea University

School of management developing futures scholarship

Giá trị: Up to £3000

Coventry University Cấp học Điều kiện Coventry University

International Pathways Scholarship

Giá trị: 3000

Đại học quốc tế năm 1

Học bổng khác trên thế giới

Saxion University of Applied Sciences, Netherland Cấp học Điều kiện Saxion University of Applied Sciences, Netherland

Orange Tulip Scholarship

Giá trị: 3900 Eur

Cử nhân

GPA 7.5 - Tiếng Anh 6.5

Lawrence School, USA Cấp học Điều kiện Lawrence School, USA

Học bổng chương trình thể thao

Giá trị: 60% giá trị học phí

Trung học

GPA 3.0

Giỏi và yêu thích thể thao + Điểm thi Toefl, Eltis, Ielts + Bảng điểm + Clip thể hiện việc tham gia, yêu thích thể thao cho trường.

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands

Holland Scholarship

Giá trị: 5000 Eur

Thạc sĩ

Charles Sturt University (CSU), Australia Cấp học Điều kiện Charles Sturt University (CSU), Australia

CSU Study Centres undergraduate and postgraduate schoalrship

Giá trị: $2,000 - $4,000

Thạc sĩ

Phỏng vấn

Southern Cross University - SCU, Australia Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU, Australia

Vice Chancellor’s Academic Excellence Scholarship

Giá trị: 8.000 AUD

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 6.5 trở lên