Faculty of Health Sciences and Medicine Postgraduate Scholarship

Faculty of Health Sciences and Medicine Postgraduate Scholarship

Bond University
Bond University

Bond University

Gold Coast, Queensland, Australia

Đại học Bond University nằm tại Robina ở Bờ biển Gold, Queensland.Đại học Bond nổi tiếng là đại học tư thục phi lợi nhuận đầu tiên của Australia. Bond University được Cục Tiêu chuẩn Chất lượng Giáo dục Đại học (TEQSA) kiểm định, đồng thời là thành viên Hiệp hội Các đại học Khối Thịnh vượng chung và Các đại học Australia. Tại Bond University, bạn sẽ không mất thời gian với thời gian nghỉ giữa các học kỳ có nghĩa là bạn có thể hoàn thành bằng cử nhân tiêu chuẩn chỉ trong hai năm. Điều đó cũng có nghĩa là bạn sẽ là lao động trước một năm so với lao động còn lại kiếm tiền sớm hơn.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Bond University
Tên chương trình học bổng Faculty of Health Sciences and Medicine Postgraduate Scholarship
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng 25% - 50% học phí

Chuyên ngành

Health Sciences and Medicine

Điều kiện tóm tắt
GPA 3.0

Học bổng khác của trường

Bond University Cấp học Điều kiện Bond University

English Pathway Studies Scholarship

Giá trị: $2,500 of EAP tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Transformer Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

International Undergraduate Excellence Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân

Có thành tích cao trong học tập

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

Macquarie University - MQ Cấp học Điều kiện Macquarie University - MQ

Macquarie University ASEAN Scholarship

Giá trị: 10.000 USD

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

La Trobe University Cấp học Điều kiện La Trobe University

Academic Merit Scholarship

Giá trị: Lên đến 15.900

Cao đẳng

University of Tasmania Cấp học Điều kiện University of Tasmania

Business scholarship: Tasmanian School of Business and Economic

Giá trị: 50 - 100% học phí

Cử nhân

The University of Adelaide Cấp học Điều kiện The University of Adelaide

The University of Adelaide Global Citizens Scholarship (International)

Giá trị: 15% - 30% học phí của khóa học

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Melbourne Cấp học Điều kiện University of Melbourne

Graduate Research Scholarships

Giá trị: Lên đến $110,000

Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

Drew University, USA Cấp học Điều kiện Drew University, USA

Baldwin Honors Scholarship

Giá trị: $2,500

Cử nhân

Brunel University London, UK Cấp học Điều kiện Brunel University London, UK

International Excellence Scholarship 2019/20

Giá trị: £6,000

Thạc sĩ

University of Reading, UK Cấp học Điều kiện University of Reading, UK

VICE CHANCELLOR GLOBAL SCHOLARSHIP AWARD 2023/24

Giá trị: £4,000

Cử nhân

Anglia Ruskin University, UK Cấp học Điều kiện Anglia Ruskin University, UK

International Excellence Scholarship

Giá trị:

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

George Mason University, USA Cấp học Điều kiện George Mason University, USA

Regional Scholarships

Giá trị: $18,000

Cử nhân , Thạc sĩ