Master Scholarships

University of Roehampton
University of Roehampton

University of Roehampton

London, England, UK

Trường đại học University of Roehampton có lịch sử đáng tự hào và lâu đời, là cái nôi Giáo dục và Nghiên cứu về trẻ nhỏ, cũng là một trong những ngôi trường đầu tiên chấp nhận quyền học tập của nữ giới. Truyền thống tôn trọng quyền nhân văn được tiếp tục gìn giữ cho tới ngày nay, hiện tại đây là ngôi trường có nhiều cộng đồng sinh viên theo học nhất tại vương quốc Anh. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Roehampton
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng Up to £5,400

Chuyên ngành

MSc course with Advanced Practice (Work placement)- 2 years course

Điều kiện khác Sinh viên xuất sắc

Thông tin chi tiết

Our career team will send students to 3 interviews with 3 companies for work placement if the students perform well during the course.

Học bổng khác của trường

University of Roehampton Cấp học Điều kiện University of Roehampton

International Excellence Scholarship

Giá trị: £1,000 - £4,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Aston University Cấp học Điều kiện Aston University

GREAT Scholarship 2023

Giá trị: £10,000

Thạc sĩ

Royal College of Art Cấp học Điều kiện Royal College of Art

Liu Ling Scholarship

Giá trị: One full tuition fee scholarship plus a living cos

Cử nhân

Swansea University Cấp học Điều kiện Swansea University

Postgraduate International Excellence Scholarship (South Asia)

Giá trị: Up to £4,000

University Of Sussex Cấp học Điều kiện University Of Sussex

Sussex Vietnam Scholarship

Giá trị: £3,000

Thạc sĩ

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

Academic Excellence Scholarship

Giá trị: £3,500

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng khác trên thế giới

University of Hartford, USA Cấp học Điều kiện University of Hartford, USA

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $13,000 - $23,000

Cử nhân

University of Canberra, Australia Cấp học Điều kiện University of Canberra, Australia

UC/GBCA SCHOLARSHIP

Giá trị: 15% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

Northern College, Canada Cấp học Điều kiện Northern College, Canada

Role Model Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Central Queensland University (CQUniverisity), Australia Cấp học Điều kiện Central Queensland University (CQUniverisity), Australia

Vice – Chancellor 2019 for international students scholarship

Giá trị: 20% học phí năm học đầu tiên

Cử nhân , Thạc sĩ

Niagara College, Canada Cấp học Điều kiện Niagara College, Canada

Niagara Entrance scholarships

Giá trị: $2,000 - 20,000 CAD

Cao đẳng , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 7.8+ - Tiếng Anh 6.0+