Master Scholarships

University of Roehampton
University of Roehampton

University of Roehampton

London, England, UK

Trường đại học University of Roehampton có lịch sử đáng tự hào và lâu đời, là cái nôi Giáo dục và Nghiên cứu về trẻ nhỏ, cũng là một trong những ngôi trường đầu tiên chấp nhận quyền học tập của nữ giới. Truyền thống tôn trọng quyền nhân văn được tiếp tục gìn giữ cho tới ngày nay, hiện tại đây là ngôi trường có nhiều cộng đồng sinh viên theo học nhất tại vương quốc Anh. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Roehampton
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng Up to £5,400

Chuyên ngành

MSc course with Advanced Practice (Work placement)- 2 years course

Điều kiện khác Sinh viên xuất sắc

Thông tin chi tiết

Our career team will send students to 3 interviews with 3 companies for work placement if the students perform well during the course.

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Cardiff Metropolitan University Cấp học Điều kiện Cardiff Metropolitan University

Vice Chancellor Scholarship

Giá trị: £1,500

Thạc sĩ

Có bằng cấp liên quan, có kinh nghiệm

University of Glasgow Cấp học Điều kiện University of Glasgow

Humanitarian scholarship

Giá trị: Up to £5,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Có conditional hoặc unconditional offer kì 2020/2021

Bangor University Cấp học Điều kiện Bangor University

Vice-Chancellor Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 70% trở lên

University Of Sussex Cấp học Điều kiện University Of Sussex

Sussex Vietnam Scholarship

Giá trị: £3,000

Thạc sĩ

UEA Newton Cấp học Điều kiện UEA Newton

Newton A level Scholarship

Giá trị: Up to 50% học phí

Trung học

Học bổng khác trên thế giới

ILAC, Canada Cấp học Điều kiện ILAC, Canada

Health Care Administration Diploma Scholarship

Giá trị: $10,000

Cao đẳng

Có bằng cấp liên quan hoặc kinh nghiệm làm việc tương đương trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

DePaul University, USA Cấp học Điều kiện DePaul University, USA

Global Gateway Program(3 Quarters)

Giá trị: $2,000 -$15,000

Đại học quốc tế năm 1

Queensland University of Technology (QUT), Australia Cấp học Điều kiện Queensland University of Technology (QUT), Australia

Faculty of Education International Merit Scholarship

Giá trị: 25%

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA <8.5 tất cả các môn học và trung bình môn - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of Queensland - UQ, Australia Cấp học Điều kiện The University of Queensland - UQ, Australia

Liveris Academy Undergraduate Scholarship

Giá trị: $10,000/năm

Cử nhân

Hoàn thành lớp 12

University of Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Australia

Women in Seafaring Scholarship

Giá trị: 100%

Cử nhân