Global Futures Scholarship

Global Futures Scholarship

The University of Manchester
The University of Manchester

The University of Manchester

Manchester, England, UK

Trường Đại học The University of Manchester là một trong những trường Đại học nổi tiếng nhất Vương Quốc Anh và trên toàn thế giới với bề dày lịch sử gần 200 năm về đào tạo và nghiên cứu. 

Với những kinh nghiệm dày dặn mà trường đại học Manchester đã tích lũy, việc học tập tại đây của sinh viên thực sự là không có giới hạn. Với phương pháp giảng dạy theo dự án và tư duy đi đầu trên thế giới, UOM chắc chắn là nơi phù hợp để phát triển tài năng, khám phá điểm mạnh của bản thân và theo đuổi mục tiêu lớn trong cuộc sống của mỗi học sinh.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng The University of Manchester
Tên chương trình học bổng Global Futures Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng

Học bổng khác của trường

The University of Manchester Cấp học Điều kiện The University of Manchester

Subject-specific awards

Giá trị: £4,000

Cử nhân

Global Futures Scholarship

Giá trị: GBP 2000

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Nottingham Cấp học Điều kiện University of Nottingham

ASEAN and Oceania Postgraduate Excellence Award

Giá trị: £4,000 to £8,000

Chứng chỉ sau đại học

University of Leeds Cấp học Điều kiện University of Leeds

Leeds University Business School Accounting and Finance Department Scholarship 2023/24

Giá trị: 100%

Chứng chỉ sau đại học

London Business School Cấp học Điều kiện London Business School

London Business School Luxury and Retail Scholarship

Giá trị: Upto 50%

Thạc sĩ

Laidlaw Women’s Leadership Fund

Giá trị: 50-100%

Thạc sĩ

Swansea University Cấp học Điều kiện Swansea University

The School of Management’s Developing Futures Scholarship

Giá trị: Up to £2,000

Học bổng khác trên thế giới

Tilburg University, Netherlands Cấp học Điều kiện Tilburg University, Netherlands

Orange Tulip Scholarship Vietnam

Giá trị: 100% học phí

Thạc sĩ

Northern College, Canada Cấp học Điều kiện Northern College, Canada

Role Model Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Australian Catholic University (ACU), Australia Cấp học Điều kiện Australian Catholic University (ACU), Australia

Mercy Scholarship

Giá trị: 100%

Cử nhân

GPA GPA of 4 on the ACU 7

Luther College High School, Canada Cấp học Điều kiện Luther College High School, Canada

Entrace Scholarship

Giá trị: 1000

Trung học

J. Addision., Canada Cấp học Điều kiện J. Addision., Canada

Học bổng Language Proficiency Scholarship

Giá trị: 1,500 CAD

Trung học

Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên