Academic +Talent Program

Academic +Talent Program

American University
American University

American University

Washington, Washington D.C., USA

American University là trường Đại học được xếp hạng cao trong số các trường Đại học ở Mỹ. Tại AU sinh viên tích cực hành động, tham gia vào thế giới xung quang họ với mục đích: các nhà lãnh đạo ngày hôm nay đào tạo các nhà lãnh đạo ngày mai.

“We are a University of strivers and dreamers, of activists and artists, of scholars and servant-leaders. We realize that when we all contribute, we all succeed. We are, quite literally, one-AU”.

                                                                                                                                                            ----- President Sylvia Burwell

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng American University
Tên chương trình học bổng Academic +Talent Program
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $ 10,000

Học bổng rất cạnh tranh

Số lượng 1

Điều kiện chi tiết

Học sinh cần nộp

  • Bảng điểm
  • 1 Person Statement hoặc video chi tiết về hoạt động nghệ thuật đã tham gia.
  • Một bài phỏng vấn.

Thông tin chi tiết

Học bổng do American Collegiate (ACLA) cấp. Dành cho những sinh viên có thành tích học tập tốt và có hoạt động nghệ thuật xuất sắc. Sinh viên không nhất thiết phải học ngành nghệ thuật.

Học bổng khác của trường

American University Cấp học Điều kiện American University

Academic +Talent Program

Giá trị: $18,000

Cử nhân

Freshment Merit Aid Basics

Giá trị: $8,000 - $22,000

Cử nhân

Academic +Talent Program

Giá trị: $15,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Long Island University (LIU) Brooklyn Cấp học Điều kiện Long Island University (LIU) Brooklyn

Graduate Direct Admission

Giá trị: $2,000 - $4,000

Thạc sĩ

Westtown School Cấp học Điều kiện Westtown School

Học bổng chương trình thể thao

Giá trị: up to 60% tuition fee

Trung học

GPA 3.0

Giỏi và yêu thích thể thao + Điểm thi Toefl, Eltis, Ielts + Bảng điểm + Clip thể hiện việc tham gia, yêu thích thể thao cho trường.

University of Massachusetts Lowell Cấp học Điều kiện University of Massachusetts Lowell

Out-of-State & International Scholarships

Giá trị: $ 10,000 - $20,000

Cử nhân

GPA 3.0-3.2

Montverde Academy Cấp học Điều kiện Montverde Academy

Học bổng đầu vào

Giá trị: 8.918USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Thornton Academy Cấp học Điều kiện Thornton Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $16,000 / năm

Trung học

Học bổng khác trên thế giới

Eynesbury College , Australia Cấp học Điều kiện Eynesbury College , Australia

Eynesbury scholarship

Giá trị: 30% học phí

Trung học , Dự bị đại học

GPA 8.0

Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia Cấp học Điều kiện Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia

UTS Undergraduate Academic Excellence International Scholarship

Giá trị: 25% all tuition fee

Cử nhân

GPA 85% - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Kingsway Academy, Canada Cấp học Điều kiện Kingsway Academy, Canada

Học bổng đầu vào

Giá trị: $2,000-$5,000 CAD

Trung học

University of Bath, UK Cấp học Điều kiện University of Bath, UK

Winning Women in Technology Scholarship

Giá trị: 3000 GBP

Cử nhân

MacEwan University, Canada Cấp học Điều kiện MacEwan University, Canada

Dean’s Scholarship

Giá trị: $4.000 – $8.000 CAD

Cử nhân

GPA 80-84.99% hoặc 3.50-3.69