Academic +Talent Program

Academic +Talent Program

American University
American University

American University

Washington, Washington D.C., USA

American University là trường Đại học được xếp hạng cao trong số các trường Đại học ở Mỹ. Tại AU sinh viên tích cực hành động, tham gia vào thế giới xung quang họ với mục đích: các nhà lãnh đạo ngày hôm nay đào tạo các nhà lãnh đạo ngày mai.

“We are a University of strivers and dreamers, of activists and artists, of scholars and servant-leaders. We realize that when we all contribute, we all succeed. We are, quite literally, one-AU”.

                                                                                                                                                            ----- President Sylvia Burwell

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng American University
Tên chương trình học bổng Academic +Talent Program
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $ 10,000

Học bổng rất cạnh tranh

Số lượng 1

Điều kiện chi tiết

Học sinh cần nộp

  • Bảng điểm
  • 1 Person Statement hoặc video chi tiết về hoạt động nghệ thuật đã tham gia.
  • Một bài phỏng vấn.

Thông tin chi tiết

Học bổng do American Collegiate (ACLA) cấp. Dành cho những sinh viên có thành tích học tập tốt và có hoạt động nghệ thuật xuất sắc. Sinh viên không nhất thiết phải học ngành nghệ thuật.

Học bổng khác của trường

American University Cấp học Điều kiện American University

Academic +Talent Program

Giá trị: $18,000

Cử nhân

Freshment Merit Aid Basics

Giá trị: $8,000 - $22,000

Cử nhân

Academic +Talent Program

Giá trị: $15,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

St. Mary's School Cấp học Điều kiện St. Mary's School

Vietnamese student entrance scholarship

Giá trị: 20250 USD

Trung học

Lynn University Cấp học Điều kiện Lynn University

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $7,000 - $17,000

Cử nhân

Montverde Academy Cấp học Điều kiện Montverde Academy

Học bổng đầu vào

Giá trị: 8.918USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

The Newman School Cấp học Điều kiện The Newman School

International Scholarship

Giá trị: $18,000

Trung học

James Madison University Cấp học Điều kiện James Madison University

Madison Award for Academic Excellence

Giá trị: $4,000 - $10,000

Cử nhân

GPA 3.0

Học bổng khác trên thế giới

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands

Orange Knowledge Program (OKP)

Giá trị: 13900 EUR

Thạc sĩ

Queen's University Belfast, UK Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast, UK

Loyalty Scholarship

Giá trị: 20% học phí năm 1

Cử nhân , Thạc sĩ

Cardiff Sixth Form College, UK Cấp học Điều kiện Cardiff Sixth Form College, UK

Học bổng 50% học phí dành cho sinh viên quốc tế của Cardiff Sixth Form College

Giá trị: 50% học phí

Trung học

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU College of Law International Excellence Scholarship

Giá trị: 20.000

Chứng chỉ sau đại học

GPA 5.5/7.0 hoặc tương đương - Tiếng Anh 6.5 trở lên

University of Lethbridge, Canada Cấp học Điều kiện University of Lethbridge, Canada

Giải thưởng đầu vào High School Awards

Giá trị: 6.000 CAD

Cử nhân