Presidential Scholarship

Presidential Scholarship

Saint Louis University (SLU)
Saint Louis University (SLU)

Saint Louis University (SLU)

St. Louis, Missouri, USA

Saint Louis University có tên trong Top 100 các trường ĐH quốc gia hàng đầu của Mỹ với bề dày lịch sử 200 năm. Học tập tại các khu học xá tại Mỹ và Tây BanNha, bạn sẽ nhận được một nền giáo dục đẳng cấp được thiết kế để giúp bạn có những bước chuẩn bị cho thành công trong lĩnh vực bạn đã chọn.

 
Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Saint Louis University (SLU)
Tên chương trình học bổng Presidential Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng Full tuition

Hạn nộp December 1
Điều kiện tóm tắt
GPA 3.85
Điều kiện khác 1360+ SAT hoặc 30+ ACT. Hồ sơ xin học bổng nộp riêng

Học bổng khác của trường

Saint Louis University (SLU) Cấp học Điều kiện Saint Louis University (SLU)

Martin Luther King Jr. Scholarship

Giá trị: $13,000 per year minimum when combined with merit

Cử nhân

GPA 3.25+

1130+ SAT / 23+ ACT / Separate application

Merit-Based Scholarship

Giá trị: $3,000 - $20,000 per year

Cử nhân

International Year One Scholarship

Giá trị: $4,000 - $10,000 average

Đại học quốc tế năm 1

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Illinois State University Cấp học Điều kiện Illinois State University

Presidential Scholarship

Giá trị: $11000

Cử nhân

GPA 3.75

SAT 1360 or tương đương ACT

Illinois Institute of Technology Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology

Housing scholarship

Giá trị: 4,000 USD

Thạc sĩ

Graduate Direct Entry

Giá trị: Up to 8,000 USD( mỗi năm cấp 4,000 USD)

Thạc sĩ

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Cascade Scholarship

Giá trị: $6,000

Cử nhân

Vietnam Student Scholarship

Giá trị: $4,000 - $8,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1

Học bổng khác trên thế giới

Central Queensland University (CQUniverisity), Australia Cấp học Điều kiện Central Queensland University (CQUniverisity), Australia

The International Engagement Research Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Anglia Ruskin University, UK Cấp học Điều kiện Anglia Ruskin University, UK

International Alumni Scholarship

Giá trị: £3,000

Cử nhân

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Engineering Masters Pathway Scholarship

Giá trị: $32.000/ 4 years

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA ATAR 95.00 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Wollongong, Australia Cấp học Điều kiện University of Wollongong, Australia

Foundation scholarship

Giá trị: 25% - 50% học phí

Dự bị đại học

GPA 7.5

Lớp 11

Cardiff Metropolitan University, UK Cấp học Điều kiện Cardiff Metropolitan University, UK

South East Asia Scholarship Award

Giá trị: 50%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học