Scholarship of Excellence

Scholarship of Excellence

CATS Academy Boston
CATS Academy Boston

CATS Academy Boston

BOSTON, Massachusetts , USA

CATS Academy Boston là một trong các trường tư thục nội trú uy tín tại bang Massachusetts với chất lượng giảng dạy xuất sắc sẽ giúp cho sinh viên có cơ hội chuyển tiếp vào các trường Đại học hàng đầu tại nước Mỹ cũng như top 100 Thế giới.

 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng CATS Academy Boston
Tên chương trình học bổng Scholarship of Excellence
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 100% học phí và chi phí ăn ở

Số lượng Không giới hạn

Điều kiện chi tiết

Áp dụng của 2 năm học tại trường CATS Academy Boston với sinh viên khi tốt nghiệp đậu vào các trường Đại học MIT, Harvard, Stanford,...

Học bổng khác của trường

CATS Academy Boston Cấp học Điều kiện CATS Academy Boston

Merit Scholarship

Giá trị: 20 - 50% học phí

Trung học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Rollins College Cấp học Điều kiện Rollins College

Alonzo Rollins Scholarships

Giá trị: $27,000/năm

Cử nhân

GPA >3.5

Washington State University Cấp học Điều kiện Washington State University

International Merit Awards

Giá trị: 2.000 USD

Dự bị đại học

GPA 3.6+

Đóng góp cho cộng đồng hoặc bất kỳ thành tích nổi bật khác.

Illinois State University Cấp học Điều kiện Illinois State University

Graduate International Admission Scholarship

Giá trị: up to $10,000

Thạc sĩ

GPA 3.5

West Nottingham Academy Cấp học Điều kiện West Nottingham Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $23,300 / năm

Trung học

Saint Louis University (SLU) Cấp học Điều kiện Saint Louis University (SLU)

Merit-Based Scholarship

Giá trị: $3,000 - $20,000 per year

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

Herbert Smith Freehills Law and Economics Honours Year Award

Giá trị: $5,000 for 1 year

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Sunderland, UK Cấp học Điều kiện University of Sunderland, UK

International Scholarship 2022/23

Giá trị: £1,4000 - £900

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

University of Worcester, UK Cấp học Điều kiện University of Worcester, UK

International Postgraduate Scholarships

Giá trị: £2000-£3000

Chứng chỉ sau đại học

Western Sydney University - Sydney Campus, Australia Cấp học Điều kiện Western Sydney University - Sydney Campus, Australia

Western Sydney International Scholarships – Undergraduate

Giá trị: $5,000 - $7,000 per year

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Dựa trên thành tích lớp 12 để xét

Aston University, UK Cấp học Điều kiện Aston University, UK

Global Excellence Scholarship

Giá trị: 2000 và 5000

Thạc sĩ