Progression Scholarship

Progression Scholarship

The University of Waikato
The University of Waikato

The University of Waikato

Hamilton NZ, Waikato, New Zealand

Đại học Waikato là một trong 8 trường Đại học công lập nằm tại Hamilton, là một trường đại học phát triển theo hướng đổi mới và linh hoạt nhất của New Zealand, Đại học Waikato liên tục cung cấp các chương trình đào tạo tiên tiến nhất nhằm trang bị cho sinh viên của mình có đủ các kỹ năng và kiến thức đáp ứng được đòi hỏi của môi trường kinh doanh và tiến bộ khoa học kỹ thuật đang phát triển liên tục trên thế giới.

Xem thông tin chi tiết của trường
Tổ chức cấp học bổng The University of Waikato
Tên chương trình học bổng Progression Scholarship
Loại học bổng 0
Bậc học Bachelor
Giá trị học bổng 5,000 NZD

Học bổng năm nhất đại học, dành cho học sinh xuất sắc hoàn tất khóa Foundation

Số lượng

Chuyên ngành
Hạn nộp
Điều kiện tóm tắt
GPA
Tiếng anh

Học bổng khác của trường

The University of Waikato

Foundation Program

NZ$ 2,500; 5,000; 7,500

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Chi tiết

The University of Waikato

Học bổng cho khóa Dự bị Đại học

50% học phí

GPA 8.0 - Tiếng anh 5.5

Đạt đủ điều kiện đầu vào của khóa học

Chi tiết

Học bổng bạn có thể quan tâm

UC International College

Gift Voucher

$200

Tất cả các cấp học

Chi tiết

The University of Auckland

Foundation Program

NZ$ 2,500; 5,000

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Chi tiết

The University of Waikato

Foundation Program

NZ$ 2,500; 5,000; 7,500

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Chi tiết

The University of Waikato

Học bổng cho khóa Dự bị Đại học

50% học phí

GPA 8.0 - Tiếng anh 5.5

Đạt đủ điều kiện đầu vào của khóa học

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Comox Valley School District (School District No. 71)

Entrance Scholarship

$ 500

GPA 8.0 - Ielts 8.0

Chi tiết

University of Sydney

Entrance Scholarship

AU$ 2,500 – 5,000 – 7,500 – 10,000

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Ielts Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Australian National University ANU

Progression Scholarship

AU$25.000

For the First Year Only

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Ielts Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Wasatch Academy

Học bổng trường Wasatch Academy

lên đến 800 triệu

Phỏng vấn trực tiếp

Chi tiết

University of Fraser Valley.

British Columbia High School Entrance Scholarships

$ 5,000

Chi tiết