Progression Scholarship

Progression Scholarship

The University of Waikato
The University of Waikato

The University of Waikato

Hamilton NZ, Waikato, New Zealand

Đại học Waikato là một trong 8 trường Đại học công lập nằm tại Hamilton, là một trường đại học phát triển theo hướng đổi mới và linh hoạt nhất của New Zealand, Đại học Waikato liên tục cung cấp các chương trình đào tạo tiên tiến nhất nhằm trang bị cho sinh viên của mình có đủ các kỹ năng và kiến thức đáp ứng được đòi hỏi của môi trường kinh doanh và tiến bộ khoa học kỹ thuật đang phát triển liên tục trên thế giới.

Xem thông tin chi tiết của trường
Tổ chức cấp học bổng The University of Waikato
Tên chương trình học bổng Progression Scholarship
Loại học bổng 0
Bậc học Bachelor
Giá trị học bổng 5,000 NZD

Học bổng năm nhất đại học, dành cho học sinh xuất sắc hoàn tất khóa Foundation

Số lượng

Chuyên ngành
Hạn nộp
Điều kiện tóm tắt
GPA
Tiếng anh

Học bổng khác của trường

The University of Waikato

Foundation Program

NZ$ 2,500; 5,000; 7,500

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Chi tiết

The University of Waikato

Học bổng cho khóa Dự bị Đại học

50% học phí

GPA 8.0 - Tiếng anh 5.5

Đạt đủ điều kiện đầu vào của khóa học

Chi tiết

Học bổng bạn có thể quan tâm

The University of Auckland

Foundation Program

NZ$ 2,500; 5,000

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Chi tiết

The University of Waikato

Foundation Program

NZ$ 2,500; 5,000; 7,500

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Chi tiết

The University of Waikato

Học bổng cho khóa Dự bị Đại học

50% học phí

GPA 8.0 - Tiếng anh 5.5

Đạt đủ điều kiện đầu vào của khóa học

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Arizona State University

Interdisciplinary Enrichment Fellowship

$ 16,000

$8,000 mỗi kỳ

Chi tiết

Arizona State University

Earl A. and Lenore H. Tripke Fellowship

$4,000

Chi tiết

Arizona State University

ASU WISH Scholarship

$1,000 - $4,000

GPA 3.0

Chi tiết

Arizona State University

Phi Theta Kappa Scholarship

$2,000

GPA 3.5

Chi tiết

The University of Northampton

International Scholarship for Foundation Student

50% học phí

Sinh viên Foundation có cơ hội dành được học bổng 50% khi lên năm nhất Đại học, và 2 năm tiếp theo sẽ được học bổng 30% học phí

Chi tiết