Scholarship of Ackworth School

Scholarship of Ackworth School

Trường Trung học Nội trú Ackworth School

Trường trung học nội trú Ackworth School được thành lập vào năm 1779 bởi John Fothergill. Là trường nội trú cổ điển kiểu Anh đặc trưng trường tự hào có khuôn viên rộng lớn và không gian xanh mát để học sinh có thể thoải mái học tập và phát triển tiềm năng tốt nhất của mình. Không chỉ mang lại cho các em phương pháp tư duy, cách giáo dục độc đáo của Ackworth chính là chìa khóa cho sự phát triển toàn diện. Nam Phong tự hào là một trong những đối tác chiến lược duy nhất của trường Ackworth School tại Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về ngôi trường đặc biệt này với những suất học bổng danh giá dành riêng cho học sinh của Nam Phong.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Ackworth School
Tên chương trình học bổng Scholarship of Ackworth School
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng lên đến 100% học phí

Renewable

Điều kiện tóm tắt
GPA Điểm học tập 2 năm gần nhất đạt loại Khá Giỏi trở lên
Tiếng anh Làm bài kiểm tra Tiếng Anh đầu vào của trường
Điều kiện khác Tham gia phỏng vấn

Thông tin chi tiết

Trường trung học nội trú Ackworth School được thành lập vào năm 1779 bởi John Fothergill. Là trường nội trú cổ điển kiểu Anh đặc trưng trường tự hào có khuôn viên rộng lớn và không gian xanh mát để học sinh có thể thoải mái học tập và phát triển tiềm năng tốt nhất của mình. Không chỉ mang lại cho các em phương pháp tư duy, cách giáo dục độc đáo của Ackworth chính là chìa khóa cho sự phát triển toàn diện của các em học sinh. Nam Phong tự hào là một trong những đối tác chiến lược duy nhất của trường Ackworth School tại Việt Nam. Chúng tôi xin chân trọng giới thiệu về ngôi trường đặc biệt này và những suất học bổng danh giá dành riêng cho học sinh của Nam Phong.

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Glasgow Caledonian University Cấp học Điều kiện Glasgow Caledonian University

Master Scholarships

Giá trị: Lên đến £12,500

Thạc sĩ

Sinh viên apply vào các ngành

The University of Hull Cấp học Điều kiện The University of Hull

Học bổng tự động kỳ 9/2022

Giá trị: £5,000

Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân

Queen's University Belfast Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast

Vice-Chancellor’s International Attainment

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

Mander Portman Woodward (MPW) Cấp học Điều kiện Mander Portman Woodward (MPW)

Creative and performing arts scholarships

Giá trị: 10% - 50% học phí

Trung học

University of Glasgow Cấp học Điều kiện University of Glasgow

School of computing science : international excellence awards

Giá trị: £10,000

Thạc sĩ

Có conditional hoặc unconditional offer của chương trình Computing Science

Học bổng khác trên thế giới

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU Visual Arts Endowment Scholarship

Giá trị: 5.000 USD

Cử nhân

University of Wollongong, Australia Cấp học Điều kiện University of Wollongong, Australia

UOW Postgraduate Academic Excellence Scholarship

Giá trị: 30% all tuition fee

Thạc sĩ

GPA 75 WAM hoặc tương đương - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

The University of Adelaide, Australia Cấp học Điều kiện The University of Adelaide, Australia

University of Adelaide Alumni Scholarship

Giá trị: 25% học phí mỗi năm

Cử nhân , Thạc sĩ

Là cựu sinh viên (tốt nghiệp) của trường hoặc phải tốt nghiệp với bằng cấp của trường University of Adelaide trước khi bắt đầu chương trình học tiếp theo

University of Melbourne, Australia Cấp học Điều kiện University of Melbourne, Australia

Melbourne International Undergraduate Scholarship

Giá trị: Lên đến $56,000

Cử nhân

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands

Hanze Minerva Scholarship

Giá trị: 2500 euros

Cử nhân