Graduate International Admission Scholarship

Grduate International Admission Scholarship

Illinois State University
Illinois State University

Illinois State University

Normal, Illinois, USA

Illinois State University mang đến trải nghiệm với quy mô lớp học nhỏ và sự quan tâm tới từng cá nhân dù bạn là sinh viên trong nước hay quốc tế. Khi theo học tại Illinois State, sinh viên có thể mong đợi trải nghiệm đại học chất lượng cao với giá cả phải chăng. Với một loạt các chương trình học thuật và cơ hội nghề nghiệp cạnh tranh ở bang Illinois, bạn sẽ phát triển được những thế  mạnh của bản thân tại ngôi trường đại học này.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Illinois State University
Tên chương trình học bổng Grduate International Admission Scholarship
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng up to $10,000

$5,000/year (max 2 năm)

Điều kiện tóm tắt
GPA 3.5

Điều kiện chi tiết

có thể gia hạn mỗi năm lên tới hết chương trình học, nếu duy trì GPA: 3.5

học sinh tham gia graduate assistantships không được áp dụng học bổng này.

Học bổng khác của trường

Illinois State University Cấp học Điều kiện Illinois State University

Học bổng Pathway Progression 2

Giá trị: $5,000

Dự bị đại học

GPA 3.5

Young America International Scholarship

Giá trị: $5,000

Cử nhân

Presidential Scholarship

Giá trị: $11000

Cử nhân

GPA 3.75

SAT 1360 or tương đương ACT

Undergraduate International Admissions Scholarship

Giá trị: up to 20,000

Cử nhân

GPA 3.0

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Arizona State University Cấp học Điều kiện Arizona State University

First-year undergraduate scholarship for international student

Giá trị: up to 15,500 USD/1 năm, gia hạn mỗi năm

Cử nhân

University of Toledo Cấp học Điều kiện University of Toledo

International Rocket Award

Giá trị: $7,500 - $8,500

Cử nhân

GPA 3.0+ - Tiếng Anh 6.0

University of Vermont Cấp học Điều kiện University of Vermont

Master s International Year ( 2 Semesters)

Giá trị: $5,000 - $10,000

Dự bị thạc sĩ

George Mason University Cấp học Điều kiện George Mason University

Follow My Lead Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Undergraduate International Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands

Hanze Music Scholarship

Giá trị: 2000 - 5000 Eur

Cử nhân

Algoma University, Canada Cấp học Điều kiện Algoma University, Canada

The President’s Award

Giá trị: 2.500 CAD

Cử nhân

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Curtin University, Australia Cấp học Điều kiện Curtin University, Australia

Entrance Scholarship

Giá trị: Free 10 English weeks

Dự bị đại học

Thompson River University (TRU), Canada Cấp học Điều kiện Thompson River University (TRU), Canada

International Athletic Scholarships

Giá trị: Đa dạng

Cử nhân

GPA > 7.5

Confederation College, Canada Cấp học Điều kiện Confederation College, Canada

Employment

Giá trị: 2.000 CAD

Cao đẳng

GPA 3.0 - Tiếng Anh 6.5 min 6.0