Scholarship for Vietnamese student

Scholarship for Vietnamese student

De Montfort University
De Montfort University

De Montfort University

Leicester, England, UK

Trường Đại học De Montfort University là sự pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, vừa bảo tồn giá trị truyền thống của thành phố, vừa tạo nên giá trị mới của riêng mình. Trường cũng cung cấp chất lượng đào tạo ''award-winning", cơ sở vật chất để đem đến trải nghiệm tuyệt vời cho sinh viên.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng De Montfort University
Tên chương trình học bổng Scholarship for Vietnamese student
Cấp học Dự bị thạc sĩ , Đại học quốc tế năm 1
Giá trị học bổng 50% học phí

Hạn nộp 22/11/2019

Thông tin chi tiết

Ngoài ra, trường có offer mức học bổng khác cho học sinh Việt Nam kỳ tháng 1/2020

  • International Year Zero: £3,000
  • International Year One: £3,000
  • Pre-Master 2 terms: £2,500

Học bổng khác của trường

De Montfort University Cấp học Điều kiện De Montfort University

Postgraduate on specific course

Giá trị: 500 GBP - 2000 GBP

Chứng chỉ sau đại học

International Scholarship Award

Giá trị: 2000 - 3000

Cử nhân

DMU International Scholarship

Giá trị: £1,500

Cử nhân , Thạc sĩ

Đã nộp £3,000 deposit

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Imperial College London Cấp học Điều kiện Imperial College London

Ceres Scholarship

Giá trị: 5000 GPB/per year

Cử nhân

Coventry University Cấp học Điều kiện Coventry University

International Pathways Scholarship

Giá trị: 3000

Đại học quốc tế năm 1

The London Institute of Banking & Finance Cấp học Điều kiện The London Institute of Banking & Finance

Joint LIBF và ISH Scholarship

Giá trị: 100%

Cử nhân , Dự bị thạc sĩ

Nottingham Trent University Cấp học Điều kiện Nottingham Trent University

Vietnam Scholarship

Giá trị: £4,000

Thạc sĩ

Sinh viên Việt Nam đăng ký học postgraduate kỳ tháng 1/2020

University of Strathclyde Cấp học Điều kiện University of Strathclyde

Faculty of science Undergraduate Scholarship

Giá trị: £4,000 - £6,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia Cấp học Điều kiện Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia

UTS Diploma to Degree Pathway Scholarship

Giá trị: 20% học phí

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

University of Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Australia

AMC Dean's Merit Scholarship

Giá trị: 50% Tuition fee FOR DURATION OF DEGREE

Cử nhân , Thạc sĩ

700-1000 Words Essay Required

Royal Crown Academic School, Canada Cấp học Điều kiện Royal Crown Academic School, Canada

ROYAL CROWN ACADEMIC HIGH SCHOOL

Giá trị: Lên tới 30%

Trung học

George Mason University, USA Cấp học Điều kiện George Mason University, USA

Follow My Lead Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Women in Engineering Scholarship

Giá trị: $5,000

Cử nhân

GPA ATAR 95.00 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học