Adcote School

Acode School

Adcote School For Girls
Trường cấp học bổng Adcote School
Tên chương trình học bổng Acode School
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 50%

Điều kiện chi tiết

Học bổng 50% trên tổng phí dựa trên GPA của học sinh, có IELTS càng tốt. 

Có 3 bài test học bổng:

Multiple choiec english

 Essay English

Math

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Solent University Cấp học Điều kiện Solent University

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Thạc sĩ

Sinh viên xuất sắc

Keele University Cấp học Điều kiện Keele University

The Developing Countries Scholarship ( UG)

Giá trị: 1,000 Bảng ( giảm học phí)

Cử nhân , Thạc sĩ

Đã có offer

Northumbria University Cấp học Điều kiện Northumbria University

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Thạc sĩ

Tiếng Anh 6.5

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Swansea University Cấp học Điều kiện Swansea University

Postgraduate International Excellence Scholarship

Giá trị: Up to £4,000

Chứng chỉ sau đại học

University of Huddersfield Cấp học Điều kiện University of Huddersfield

Vietnam Academic Excellence Scholarships

Giá trị: Up to 4000

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

Boise State University, USA Cấp học Điều kiện Boise State University, USA

Treasure Scholarship

Giá trị: 7.000 USD mỗi năm

Cử nhân

GPA 3.0-4.0 - Tiếng Anh Ko xét

ACT 19+ or SAT 990+

Stanstead College, Canada Cấp học Điều kiện Stanstead College, Canada

Partial scholarships

Giá trị: 25% - 50% học phí

Trung học

GPA 8.5 trở lên

Trong thời gian học duy trì GPA trên 6.5

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

International Undergraduate Merit Scholarship

Giá trị: Giảm 20% học phí

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

University of Tasmania, Úc Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Úc

Offshore Scholarship - Business 50%

Giá trị: 50% Học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 90%

West Nottingham Academy, USA Cấp học Điều kiện West Nottingham Academy, USA

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $23,300 / năm

Trung học