Adcote School

Acode School

Adcote School For Girls
Trường cấp học bổng Adcote School
Tên chương trình học bổng Acode School
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 50%

Điều kiện chi tiết

Học bổng 50% trên tổng phí dựa trên GPA của học sinh, có IELTS càng tốt. 

Có 3 bài test học bổng:

Multiple choiec english

 Essay English

Math

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Kings College - Kings Education Cấp học Điều kiện Kings College - Kings Education

Entrance Scholarship

Giá trị: Up to 50% học phí

Trung học

Wrexham Glyndwr University Cấp học Điều kiện Wrexham Glyndwr University

The Global Wales Postgraduate Scholarship

Giá trị: up to £10,000

Chứng chỉ sau đại học

University of Stirling Cấp học Điều kiện University of Stirling

International Summer School and Study Abroad Alumni Scholarship

Giá trị: £ 4.000

Chứng chỉ sau đại học

Bosworth Independent College Cấp học Điều kiện Bosworth Independent College

HỌC BỔNG MERIT KỲ THÁNG 9/2023 TẠI TRƯỜNG BOSWORTH INDEPENDENT SCHOOL

Giá trị: Up to 50%

Trung học , Dự bị đại học

GPA 85% - Tiếng Anh IELTS 6.0 +

Phỏng vấn + bài test

Cardiff Metropolitan University Cấp học Điều kiện Cardiff Metropolitan University

Global Wales Postgraduate Scholarship

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng khác trên thế giới

Torrens University Australia, Australia Cấp học Điều kiện Torrens University Australia, Australia

Laureate Australia Business Merit Scholarship

Giá trị: 25%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

La Trobe University, Australia Cấp học Điều kiện La Trobe University, Australia

La Trobe South East Asia Scholarship

Giá trị: 30%

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

The University of Newcastle Úc (UoN) , Australia Cấp học Điều kiện The University of Newcastle Úc (UoN) , Australia

ASEAN Exellence Scholarship (UG and PG)

Giá trị: Up to AU$ 50,000 (AU$10,000/năm)

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Melbourne, Australia Cấp học Điều kiện University of Melbourne, Australia

Melbourne Graduate Scholarship

Giá trị: 25-100% học phí

Thạc sĩ

Maastricht School of Management (MsM), Netherlands Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM), Netherlands

Orange Knowledge Program (OKP)

Giá trị: 100% học phí

Thạc sĩ

Employer Statement, Government Statement