International Excellence Scholarship

International Excellence Scholarship

University of Salford
University of Salford

University of Salford

Manchester, England, UK

Trường Đại học Salford được thành lập lần đầu năm 1896 là Học viện Kỹ thuật Hoàng gia – Royal Technical Institution, sau đó chính thức được thành Đại học năm 1967. Trường có campus rất đẹp với hơn 21,000 sinh viên. Trường tự hào là cơ sở đầu tiên giới thiệu chương trình có thực tập – placement years.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Salford
Tên chương trình học bổng International Excellence Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng £5,000

Hạn nộp 6/2 - 6/3/2023

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Royal Holloway University Cấp học Điều kiện Royal Holloway University

Donald Davies Computer Science scholarships

Giá trị: £1,000

Đại học quốc tế năm 1

Trường Trung Học St. Clare's Oxford Cấp học Điều kiện Trường Trung Học St. Clare's Oxford

St.Clare Oxford High School 100%

Giá trị: GBP 42626

Trung học

University Of Sussex Cấp học Điều kiện University Of Sussex

Sussex Vietnam Scholarship

Giá trị: £3,000

Thạc sĩ

Glasgow Caledonian University Cấp học Điều kiện Glasgow Caledonian University

GSBS UG Business Scholarship

Giá trị: GBP 20,000

Cử nhân

London Business School Cấp học Điều kiện London Business School

Masters in Finance Scholarship for Women

Giá trị: Up to 50%

Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

Aviation Institute of Maintenance, USA Cấp học Điều kiện Aviation Institute of Maintenance, USA

International Student Scholarship - AIM

Giá trị: $2,500

Cử nhân

Bradshaw Christian School , USA Cấp học Điều kiện Bradshaw Christian School , USA

Học bổng đầu vào trường Bradshaw Christian School

Giá trị: 7.000 USD

Trung học

La Trobe University, Australia Cấp học Điều kiện La Trobe University, Australia

College Excellence scholarship

Giá trị: Up to 15%

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 6.6 trở lên - Tiếng Anh Đáp ứng nhu cầu đầu vào của trường

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

UNSW Business School Honours Scholarship

Giá trị: $5.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Western Sydney University - Sydney Campus, Australia Cấp học Điều kiện Western Sydney University - Sydney Campus, Australia

Vice-Chancellor's Academic Excellence Postgraduate Scholarships

Giá trị: 50% all tuition fee for 2 years

Thạc sĩ

GPA 5.95/7 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng