UNE International Postgraduate Research Award (IPRA)

UNE International Postgraduate Research Award (IPRA)

University of New England
University of New England

University of New England

Armidale, NSW, Australia

Trường đại học University of New England (UNE) được thành lập năm 1938, trực thuộc University of Sydney và hoạt động lập từ năm 1954 đến nay.  Tự hào về di sản và vị thế là một trong những trường đại học lâu đời nhất của hệ thống giáo dục Úc, UNE là trường đại học có uy tín quốc tế và dẫn đầu trong công cuộc đổi mới về nghiên cứu và học thuật.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of New England
Tên chương trình học bổng UNE International Postgraduate Research Award (IPRA)
Cấp học Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng 27.596 AUD per annum

Học bổng tối đa dành cho 2 năm thạc sĩ hoặc 3 năm Tiến sĩ

Chuyên ngành

Học bông dành cho tất các chuyên ngành tại trường

Hạn nộp 27 Sep
Điều kiện tóm tắt
GPA 70%
Tiếng anh 6.5

Điều kiện chi tiết

- Là sinh viên quốc tế tham dự chương trình Sau đại học của trường

- có 02 Statement of Support từ người giám sát chính

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

Torrens University Australia Cấp học Điều kiện Torrens University Australia

Laureate Australia Business Merit Scholarship

Giá trị: 25%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of Newcastle Úc (UoN) Cấp học Điều kiện The University of Newcastle Úc (UoN)

College of International Newcastle Scholarship

Giá trị: Upto AU$17,575

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

Edith Cowan University Cấp học Điều kiện Edith Cowan University

Guaranteed Internship

Giá trị: AU$2.300

Cao đẳng

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Griffith University Cấp học Điều kiện Griffith University

International Student Excellence Scholarship – Postgraduate Coursework

Giá trị: 25% học phí

Thạc sĩ

GPA 3.0

University of Tasmania Cấp học Điều kiện University of Tasmania

Business scholarship: Tasmanian School of Business and Economic

Giá trị: 50 - 100% học phí

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Manchester Metropolitan University, UK Cấp học Điều kiện Manchester Metropolitan University, UK

International UG/PG Scholarships

Giá trị: £2,000-3,000

Cử nhân

Temple University, USA Cấp học Điều kiện Temple University, USA

Why US campaign and scholarship

Giá trị: $ 2.000 - $ 10.000

Cử nhân

University of Sunderland, UK Cấp học Điều kiện University of Sunderland, UK

Alumni Loyalty Scheme 2022/23

Giá trị: Miễn 20% toàn bộ học phí

Chứng chỉ sau đại học

George Mason University, USA Cấp học Điều kiện George Mason University, USA

Diversity Scholarships

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Dundee, UK Cấp học Điều kiện University of Dundee, UK

Scholarship for Vietnamese student

Giá trị: 50% học phí

Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020