UNE International Postgraduate Research Award (IPRA)

UNE International Postgraduate Research Award (IPRA)

University of New England
University of New England

University of New England

Armidale, NSW, Australia

Trường đại học University of New England (UNE) được thành lập năm 1938, trực thuộc University of Sydney và hoạt động lập từ năm 1954 đến nay.  Tự hào về di sản và vị thế là một trong những trường đại học lâu đời nhất của hệ thống giáo dục Úc, UNE là trường đại học có uy tín quốc tế và dẫn đầu trong công cuộc đổi mới về nghiên cứu và học thuật.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of New England
Tên chương trình học bổng UNE International Postgraduate Research Award (IPRA)
Cấp học Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng 27.596 AUD per annum

Học bổng tối đa dành cho 2 năm thạc sĩ hoặc 3 năm Tiến sĩ

Chuyên ngành

Học bông dành cho tất các chuyên ngành tại trường

Hạn nộp 27 Sep
Điều kiện tóm tắt
GPA 70%
Tiếng anh 6.5

Điều kiện chi tiết

- Là sinh viên quốc tế tham dự chương trình Sau đại học của trường

- có 02 Statement of Support từ người giám sát chính

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

Curtin University Cấp học Điều kiện Curtin University

MBA International Student Scholarship

Giá trị: up to $15,000

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

MBA Global Scholarship

Giá trị: 30% tuition fee each semester

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Kaplan Business School Australia Cấp học Điều kiện Kaplan Business School Australia

High Achievers Scholarship

Giá trị: 30% all tuition fee

Cao đẳng , Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 9.0 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Tasmania Cấp học Điều kiện University of Tasmania

Business scholarship: Tasmanian School of Business and Economic

Giá trị: 50 - 100% học phí

Cử nhân

Swinburne University of Technology Cấp học Điều kiện Swinburne University of Technology

Swinburne International Excellence Postgraduate Scholarship

Giá trị: Up to $21.000

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Học bổng khác trên thế giới

Robert Gordon University, UK Cấp học Điều kiện Robert Gordon University, UK

Full-time on Campus Undergraduate

Giá trị: GBP 3,000

Cử nhân

NHL Stenden University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện NHL Stenden University of Applied Sciences, Netherlands

Excellency Scholarship

Giá trị: 2000 euros

Cử nhân

Royal College of Art, UK Cấp học Điều kiện Royal College of Art, UK

Liu Ling Scholarship

Giá trị: One full tuition fee scholarship plus a living cos

Cử nhân

Queen's University Belfast, UK Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast, UK

Regional Scholarship - Pathway

Giá trị: £3,000

Chứng chỉ , Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Chứng chỉ sau đại học

GPA Khá trở lên

Aberystwyth University, UK Cấp học Điều kiện Aberystwyth University, UK

Department scholarship

Giá trị: 500 GBP

Cử nhân