UNE International Postgraduate Research Award (IPRA)

UNE International Postgraduate Research Award (IPRA)

University of New England
University of New England

University of New England

Armidale, NSW, Australia

Trường đại học University of New England (UNE) được thành lập năm 1938, trực thuộc University of Sydney và hoạt động lập từ năm 1954 đến nay.  Tự hào về di sản và vị thế là một trong những trường đại học lâu đời nhất của hệ thống giáo dục Úc, UNE là trường đại học có uy tín quốc tế và dẫn đầu trong công cuộc đổi mới về nghiên cứu và học thuật.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of New England
Tên chương trình học bổng UNE International Postgraduate Research Award (IPRA)
Cấp học Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng 27.596 AUD per annum

Học bổng tối đa dành cho 2 năm thạc sĩ hoặc 3 năm Tiến sĩ

Chuyên ngành

Học bông dành cho tất các chuyên ngành tại trường

Hạn nộp 27 Sep
Điều kiện tóm tắt
GPA 70%
Tiếng anh 6.5

Điều kiện chi tiết

- Là sinh viên quốc tế tham dự chương trình Sau đại học của trường

- có 02 Statement of Support từ người giám sát chính

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

Edith Cowan University Cấp học Điều kiện Edith Cowan University

Mount Lawley International Accommodation Scholarship

Giá trị: 30% phí chỗ ở

Cử nhân , Thạc sĩ

Torrens University Australia Cấp học Điều kiện Torrens University Australia

Alternative Study Path Business, Health, Hospitality & Design 15% Scholarship

Giá trị: 15%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

ICMS - International College of Management Cấp học Điều kiện ICMS - International College of Management

2023 Postgraduate Innovation Scholarship

Giá trị: Up to 15,200 AUD

Thạc sĩ

GPA GPA 7.5 - Tiếng Anh IELTS 7.0

ICMS Alumni Bursary

Giá trị: 50% tuition fee

Deakin University Cấp học Điều kiện Deakin University

Vietnam Excellence Scholarships

Giá trị: 20% học phí

Cao đẳng , Dự bị đại học

Học bổng khác trên thế giới

MacEwan University, Canada Cấp học Điều kiện MacEwan University, Canada

Provost’s Scholarship

Giá trị: $6.000 CAD – $10.000 CAD

Cử nhân

GPA 85-89.99% hoặc 3.70-3.89

Birmingham City University, UK Cấp học Điều kiện Birmingham City University, UK

Undergraduate Scholarship

Giá trị: £2,000

Cử nhân

University of Leicester, UK Cấp học Điều kiện University of Leicester, UK

Family Loyalty Discount

Giá trị: 10%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Aberystwyth University, UK Cấp học Điều kiện Aberystwyth University, UK

Department scholarship

Giá trị: 500 GBP

Cử nhân

Lakehead University, Canada Cấp học Điều kiện Lakehead University, Canada

Double Scholarship 35.000$ Lakehead

Giá trị: lên đến 35.000$

Cử nhân

GPA 90% - Tiếng Anh 6.0

Không có