UNE International Postgraduate Research Award (IPRA)

UNE International Postgraduate Research Award (IPRA)

University of New England
University of New England

University of New England

Armidale, NSW, Australia

Trường đại học University of New England (UNE) được thành lập năm 1938, trực thuộc University of Sydney và hoạt động lập từ năm 1954 đến nay.  Tự hào về di sản và vị thế là một trong những trường đại học lâu đời nhất của hệ thống giáo dục Úc, UNE là trường đại học có uy tín quốc tế và dẫn đầu trong công cuộc đổi mới về nghiên cứu và học thuật.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of New England
Tên chương trình học bổng UNE International Postgraduate Research Award (IPRA)
Cấp học Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng 27.596 AUD per annum

Học bổng tối đa dành cho 2 năm thạc sĩ hoặc 3 năm Tiến sĩ

Chuyên ngành

Học bông dành cho tất các chuyên ngành tại trường

Hạn nộp 27 Sep
Điều kiện tóm tắt
GPA 70%
Tiếng anh 6.5

Điều kiện chi tiết

- Là sinh viên quốc tế tham dự chương trình Sau đại học của trường

- có 02 Statement of Support từ người giám sát chính

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

La Trobe University Cấp học Điều kiện La Trobe University

La Trobe International Scholarships

Giá trị: 20%, 25%, 30% học phí mỗi năm

Thạc sĩ

GPA 55% trở lên - Tiếng Anh IELTS 6.5( no band under 6.0)

Australian National University ANU Cấp học Điều kiện Australian National University ANU

ANU College of Business & Economics International Graduate Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 6.5 trở lên

The University of Newcastle Australia Cấp học Điều kiện The University of Newcastle Australia

FEBE International Undergraduate Scholarship

Giá trị: $20,000

Cử nhân

GPA 8.5 trở lên

Murdoch University Cấp học Điều kiện Murdoch University

International Welcome Scholarship

Giá trị: up to $12,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Wollongong Cấp học Điều kiện University of Wollongong

University of Wollongong Diplomat Scholarship

Giá trị: 30%

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Học bổng khác trên thế giới

Bangor University, UK Cấp học Điều kiện Bangor University, UK

Country Scholarships

Giá trị: £1,000 - 5,000/năm

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng xét tự động

Maastricht School of Management (MsM), Netherlands Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM), Netherlands

Corporate Discounts

Giá trị: Up to 50% học phí

Thạc sĩ

University of Lethbridge, Canada Cấp học Điều kiện University of Lethbridge, Canada

Học bổng Board of Governors’ Admission Scholarship

Giá trị: 1.000 CAD

Cử nhân

GPA 8.0

Grier School, USA Cấp học Điều kiện Grier School, USA

Học bổng đầu vào

Giá trị: 30.745 USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Robert Gordon University, UK Cấp học Điều kiện Robert Gordon University, UK

Full-time on Campus Undergraduate

Giá trị: GBP 3,000

Cử nhân